Emeli Sandé

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

A Gwesteion Arbennig - Ben Monteith

Dyma Emeli Sandé MBE, y gantores a’r cyfansoddwr caneuon arobryn, lluos-blatinwm, yn cyhoeddi ei thaith yng ngwledydd Prydain cyn rhyddhau ei thrydydd albwm y bu mawr edrych ymlaen ato, Real Life, a ryddheir yn fyd-eang ym mis Medi 2019 ar Virgin/EMI. 

Ac iddi er ei chlod gwylio ei fideo 340 miliwn o weithiau, 19 miliwn o senglau wedi’u gwerthu yn cynnwys tair sengl rhif un yng ngwledydd Prydain a dros chwe miliwn o albymau, bu Emeli Sandé yn geffyl blaen yn y diwydiant cerdd a chipiodd galon y Genedl. Ei halbwm début Our Version of Events, a ryddhawyd yn 2012, oedd yr albwm werthodd orau’r flwyddyn honno ac ail orau yn 2013. Torrodd yr albwm hefyd record y siartiau am y nifer fwyaf o wythnosau’r naill ar ôl y llall yn y Deg Uchaf, gyda thorri’r record ddaliai’r Beatles gynt ers hanner can mlynedd.Enillodd y gantores anrhydeddau lawer gan gynnwys pedair Gwobr Brit (Dewis y Beirniaid, yr Albwm Gorau a’r Solo Benywaidd ddwywaith, yn fwyaf diweddar yn 2017 am ei hail albwm, Long Live the Angels) ac yn 2018 dyfarnwyd iddi MBE am wasanaethau i Gerddoriaeth.

 
 Pris Safonol  (Uchafswm o 4 tocyn y pen ) £38 | £50.50 | £68
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £38 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Dim tocynnau ar ôl