ELO Again

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dyma ELO AGAIN yn eu holau ar eu taith syfrdanol Re-Discovery sy’n dathlu cerddoriaeth wirioneddol gyffredinol ei hapêl Jeff Lynne a’r Electric Light Orchestra.  Bellach ar eu hwythfed flwyddyn mae ELO AGAIN yn rhoi i chi flas dramatig o sut beth fuasai un o gyngherddau chwedlonol ELO pan oedden nhw ar eu hanterth, a’r holl brofiad wedi’i ail-greu’n broffesiynol ag atgynhyrchu sain, sioe oleuadau ac effeithiau gweledol gwych. Maen nhw’n perfformio’r hits mawr i gyd – Mr Blue Sky, Livin’ Thing, Sweet Talkin’ Woman, Shine A Little Love, Confusion, Last Train To London, Roll Over Beethoven, Wild West Hero, Don't Bring Me Down, The Diary Of Horace Wimp, Telephone Line, Turn To Stone a llond gwlad at hynny.

ELO AGAIN ydi pennaf sioe deyrnged gwledydd Prydain, yn rhoi i chi effaith fyw drawiadol trefniannau cerddorfaol enwog ELO, eu tannau a’u lleisiau’n esgyn. Does dim dwywaith chwaith nad oes ganddyn nhw ddawn difyrru hefyd, y naill hit ar ôl y llall. Mae eu gwedd ar Mr Blue Sky yn ddigon i fynd â’ch gwynt chi, yn llawn angerdd a thanbeidrwydd; bydd yr awditoriwm drwyddo draw a rei draed.  Dewch i ail-fyw oes Roc Glam ac ELO AGAIN yn talu teyrnged i ganeuon hardd o gywrain Jeff Lynne. Byddwch yn morio yn arddull roc symffonig ddihafal ELO a glywch chi rai o ganeuon roc a pop clasurol mwyaf bythgofiadwy ein cenhedlaeth. Daw’r gân fythol Mr Blue Sky yn ei hôl, felly Roll Over Beethoven piau hi – Roc a Rôl Sydd Frenin.

 
 Pris Safonol £27.00
 Grwpiau 10+ (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) pob tocyn £2.00 yn rhatach

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr