Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Big Girls Don't Cry - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Camwch yn ôl mewn amser, i oes rhamant. Pan oedd gwŷr bonheddig yn wŷr bonheddig a llefrod yn llefrod! 

Dewch i glywed seiniau eiconig Frankie Valli a’r Four Seasons yn cael eu hail-greu’n ddilys gan chwip o gast a band byw.

Yn ystod y chwe degau a’r saith degau, yn sgìl yr hits rhif un Sherry, December 1963 (Oh What a Night), Walk Like a Man, Rag Doll a Big Girls Don’t Cry cipiwyd y Four Seasons a Frankie Valli i’r entrychion. 

Ar ôl gwerthu can miliwn anhygoel o recordiau drwy’r byd yn grwn, mae yna gân gan y Four Seasons ac iddi le arbennig yng nghalon pawb. Mae’r sioe yma, sy’n fawr ei chlod drwy’r gwledydd, yn adfywio’n ddilys gytgordiau nefolaidd goreuon New Jersey.  

Mae’n rhoi stondin i falsetti anhygoel Frankie, ac yn cynnwys ei hits solo fel Grease, Let’s Hang On, Working My Way Back to You, Beggin’, I’ve Got You Under My Skin, a Who Loves You. 

Sioe deyrnged ydi hon, heb gysylltiad o gwbl ag unrhyw artistiaid gwreiddiol/ystadau/cwmnïau rheoli na sioeau tebyg. 

Ceidw’r hyrwyddwr yr hawl i newid y rhaglen.

 
  • Pris Safonol: £29
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 yn llai
  • Grwpiau (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)1 ym mhob 10 am ddim

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr