Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Belinda Carlisle

Drysau'n agor 7pm

Mae sêr roc yn mynd ac yn dod ac, ar dirwedd gyfnewidiol tueddiadau cerddorol aflonydd, ychydig o artistiaid sy’n dal prawf amser go iawn.  Mae Belinda Carlisle yn un o’r doniau prin hynny sy’n dal ei thir. Ar ôl agos i bedwar degawd ym myd adloniant mae’n dal i fod yn berthnasol, yng nghanol chwaeth newidiol llwyddodd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon dawnus a swynol i gyffwrdd â chalonau selogion pop drwy’r byd yn grwn yn fythgofiadwy â’i chydasiad dihafal sef môr o lais, alawon teimladol wefreiddiol a geiriau hyfryd.

Ar daith ‘The Decades’ bydd yr artist recordio mawr ei chlod drwy’r gwledydd yn dathlu ei gwledd o gatalog cerddorol a’i dawn gerddorol amryliw. Mae’r daith yn ymestyn dros un oed ar bymtheg drwy hyd a lled gwledydd Prydain ym mis Hydref 2021, yn cynnwys sioe yn Neuadd Dewi Sant ar 23ain Hydref.

 
 Standard Price £38 | £48 | £63
 Wheelchair user plus one companion (please contact Box Office)  Stalls seats @ £38 each ticket

Plus an optional £1.50 postage fee.
For Hynt tickets, please contact Box Office on 02920 878444.  Limited availability – please book early to avoid disappointment.

 
Bwciwch Nawr