Amanda Palmer

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Goldenvoice yn cyflwyno
Amanda Palmer

Mae Amanda Palmer yn ganwr, yn gyfansoddwr caneuon, yn ddramodydd, yn bianydd, yn awdur, yn gyfarwyddwr, yn flogiwr ac yn selogyn yr iwcalili sydd ar yr un pryd yn cofleidio ac yn chwalu fframweithiau traddodiadol cerddoriaeth, theatr a chelf. Daeth i’r amlwg gyntaf yn hanner The Dresden Dolls, y deuawd cabaret pync oedd â’i ganolfan yn Boston, a gâi glod drwy’r byd yn grwn am eu crefft caneuon ddyfeisgar a’u theatredd eang. Bu ei gyrfa solo ’run mor feiddgar a di-ben-draw, yn cynnwys gweithiau oedd yn torri tir newydd megis Theatre Is Evil a gyllidwyd gan selogion, a wnaeth ei début yn y deg uchaf ar SoundScan / Billboard 200 pan gafodd ei ryddhau yn 2012 ac sy’n dal i fod y fenter cerddoriaeth wreiddiol uchaf ei chyllid ar Kickstarter. Yn 2013 cyflwynodd “The Art of Asking” yng nghynhadledd flynyddol TED, a welwyd ers hynny dros ugain miliwn o weithiau’n fyd-eang. Y flwyddyn wedyn dacw Palmer yn ehangu ei hathroniaeth yn gofiant a llawlyfr, The Art of Asking: How I Learned To Stop Worrying And Let People Help oedd yn un o werthwyr gorau’r New York Times. Ers 2015 mae Palmer yn defnyddio’r llwyfan cyllido torfol tanysgrifio nawdd, Patreon, i gyllido creu ei chelfwaith.  Rhoes hyn le iddi gydweithredu ag artistiaid drwy’r byd yn grwn, a dros 14,000 o noddwyr yn cefnogi ei chreadigaethau bob mis. Bydd Palmer yn rhyddhau ei halbwm piano solo newydd, There Will Be No Intermission, a llyfr o luniau ac ysgrifau i’w ganlyn, ar 8 Mawrth, 2019, a thaith drwy’r byd yn ei ddilyn. Ddiwedd 2018 y’i recordiwyd, a John Congleton wrth y llyw - yr enillydd Grammy, cynhyrchydd a pheiriannydd Theatre Is Evil - ac mae’r albwm yn gampwaith sy’n cynnwys bywyd, marwolaeth, erthyliad, a chamesgoriad ymhlith ei themâu canolog.

 
Pris Safonol (Uchafswm o 6 thocyn y pen) £26

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr