A Vision of Elvis

Mae A Vision of Elvis sy’n serennu Rob Kingsley, enillydd ‘Sioe Elvis Swyddogol’ a’r ‘Pennaf Deyrnged Wrywaidd’ Gwobrau Cenedlaethol Cerddoriaeth Deyrnged, yn adnabyddus drwy’r gwledydd am fod y cyngerdd teyrnged i Elvis Presley gorau sydd ar daith drwy’r byd heddiw. 

I ddathlu deng mlwyddiant Rob ar daith, yn perfformio i filoedd o selogion mewn pennaf theatrau, gwyliau ac arenâu drwy’r byd yn grwn ac yn gwneud hanes drwy fod yr artist teyrnged Elvis cyntaf i berfformio yn y New Wembley Stadium i dros hanner can mil o bobl, mae Rob yn dod â sioe wefreiddiol newydd sbon danlli grai atoch chi.Ail-grewyd yr holl wisgoedd, yr offerynnau a’r set lwyfan yn ddilys i roi naws ac egni cyngerdd byw gan Elvis, gydag addo’n deg bod y profiad gorau oll i unrhyw un o selogion Elvis ym mhedwar ban byd. 

Mae Rob yn meithrin perthynas â’r gynulleidfa’n syth bin – cyn gynted ag y cychwynna’r cyngerdd, yng nghanol ei gerddorion eithriadol, ei ganwyr cyfeilio a’i dîm cynhyrchu – yn mynd â’r gynulleidfa ar reid colli cylla emosiynol drwy amser a chan hynny’n cynnwys cynulleidfaoedd mewn profiad gwirioneddol un o Gyngherddau Elvis sy’n cynnwys hits mwyaf Elvis - Heartbreak Hotel, Blue Suede ShoesLove Me TenderJailhouse RockIt’s Now or NeverAre you Lonesome Tonight, In The GhettoSuspicious MindsAmerican Trilogy a llawer ar ben hynny ac sy’n dangos i gynulleidfaoedd pam yr ystyrir A Vision of Elvis y gorau sydd ar gael.

A Vision of Elvis – ydi’r unig sioe Elvis i’w gweld!

 
 Pris Safonol £27 | £29
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£2 yn llai
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  2 
gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr