Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Cymru 2022

CROESO’N ÔL I PROMS CYMRU
9 - 16 GORFFENNAF 2022

Yn dilyn dwy flynedd hollol ddigynsail rydym yn falch, unwaith eto i gyflwyno Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Genedlaethol Cymru yn Neuadd wych Dewi Sant - adeilad heb ei ail gydag acwstig perffaith ar gyfer cyngherddau ynghanol ein prifddinas.

Gyda chodi’r cyfyngiadau*, croesawir y cynulleidfaoedd yn eu hôl i wythnos o ddigwyddiadau’r Proms, gan wybod y gallant ymlacio a mwynhau’r perfformiadau yn gysurus a diogel.

Eleni mae Cyfarwyddwr Artistig Proms Cymru, Dr Owain Arwel Hughes CBE, mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd yn dod â’r cerddorfeydd symffoni, unawdwyr a chyflwynwyr gorau i Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru i wneud Proms Cymru 2022 yn un i’w cofio.

2022: blwyddyn arbennig


Eleni rydw i’n dathlu fy mhen-blwydd yn 80 oed ac rydw i’n eich gwahodd i ymuno â mi ar gyfer y digwyddiad arbennig hwn yn Neuadd Dewi Sant. Mi ydw i wedi gwahodd rhai o berfformwyr mwyaf rhagorol ein gwlad, yn cynnwys cerddorfeydd a chorau blaenllaw Cymru, ynghyd â’r pianydd clodwiw, Llŷr Williams, yr offerynnwr ewffoniwm, David Childs a Band Pres byd enwog y Cory.

P’un ai ydych chi’n un o selogion cyngherddau clasurol neu’n ymweld â’r Proms am y tro cyntaf, bydd llawer yn ein rhaglenni i chi fwynhau. O’r ‘Campweithiau’ ar y noson agoriadol i’r ‘Prom Pres a Lleisiau’, ‘Prom Cyfansoddwyr Ffilm Gwych’, gyda’n gwestai arbennig, Huw Edwards, ‘Prom y teulu Kanneh - Mason’ neu’r ‘Noson Olaf’ anghymharol… mae’n argoeli’n dda bydd Proms Cymru 2022 yn brofiad i’w gofio.

Hefyd yn 2022 dethlir 40fed pen-blwydd Cerddorfa Philharmonig Caerdydd, 150 o flynyddoedd ers geni’r anfarwol Vaughan Williams ac wrth gwrs byddwn yn ymuno i gofio Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi y Frenhines am 70 blynedd o wasanaeth cyhoeddus heb ei ail.

Yn olaf hoffwn ddiolch i’r noddwyr a’r gwirfoddolwyr oherwydd hebddynt ni fyddai cynhyrchu Proms Cymru yn bosibl.

Croeso’n ôl!

Dr. Owain Arwel Hughes CBE,
Cyfarwyddwyr Artistig Proms Cymru
Mewn Partneriaeth â Neuadd Dewi Sant a Chyngor Caerdydd

Gorffennaf 2022
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio