Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Proms Cymru 2020: Strafagansa Clasurol!

Cerddorfa Philharmonig Frenhinol
Corws Gŵyl Proms Cymru
Cantorion Ardwyn Caerdydd
Côr Polyphonig Caerdydd
Cymdeithas Gorawl Eglwys Gadeiriol Llandaf
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Mae’r dathlu’n parhau wrth i’r Gerddorfa Philharmonig Frenhinol ymuno ag Owain Arwel Hughes CBE a chôr unedig Corws Gŵyl Proms Cymru am noson o hoff gerddoriaeth a ysgrifennwyd gan gyfansoddwyr mwya’r byd.

Bydd y noson fendigedig hon yn cychwyn gydag Agorawd Barbwr Seville gan Rossini ac yna detholiadau o’r Bartrerd Bride gan Smetana a cherddoriaeth gan Brahms, Mendelssohn, Fauré a Dvořák ymysg eraill.

Bydd yr eitemau corawl yn cynnwys Corws yr Haleliwia gan Handel, un o’r darnau corawl mwyaf enwog o’r cyfnod Baroc, ac yn boblogaidd iawn gyda chynulleidfa llynedd a barchodd y traddodiad o sefyll yn ystod y perfformiad. Daw’r noson i ben gyda ‘Ode to Joy’ o Symffoni Gorawl Beethoven, i ddathlu 250 mlynedd ers geni’r cyfansoddwr.

Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 
Tocynnau  Tocynnau 
sengl
10% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
 Tocynnau Platinwm (Lefel 1 blaen) (argaeledd cyfyngedig)

 - Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
 - A rhaglen hefyd

£42  £189
 Stalau Canol, Rhengoedd 1, 2 & 8, Rheng 11 (blaen), Stalau’r eil Stalau Ochr £36 £162
 Stalau Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol £30 £135
 Rhengoedd 3, 4, 6 a 7, Rhengoedd 10 & 12 (blaen), Blaen y Stalau Ochr, Ymylon stalau’r ochr - Chwith y llwyfan. Rheng 11 y rhan Uchaf £24 £108
 Lefel 9 a 13  £20 £90
 Ymylon Allanol Lefelau 9 a 13, Rhengoedd 10 & 12, 9 & 13 (cefn) £15 £67.50

 Corneli uchaf haenau 9 a 13

£9 £40.50
 Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

 (bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni  ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

Seddi'r stalau @ £9 
pob tocyn

 Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
 Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1 oddi wrth bob tocyn

* Mae Pecynnau gostyngedig ar gael pan yn archebu’r pump prif ddigwyddiad yn Proms Cymru, gydag arbediad o 10% ar brisiau tocynnau digwyddiad sengl.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo