Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Proms Cymru 2020: Campweithiau

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC
John Lill CBE
Arweinydd: Owain Arwel Hughes CBE

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC a John Lill CBE, y pianydd o fri rhynglwadol, yn ymuno ag Owain Arwel Hughes CBE i lansio 35ed penblwydd Proms Cymru.

Eleni cofiwn ei bod yn 75 mlynedd ers diwedd yr Ail Ryfel Byd a bydd y Prom Campweithiau yn coffáu y gwledydd oedd wedi gwrthdaro, yn dod yn ôl at ei gilydd, drwy gynnwys rhai o’r gweithiau mwyaf gan rai o’u cyfansoddwyr mwyaf blaenllaw.

Bydd y noson yn cychwyn gydag Agorawd cyffrous Tannhauser gan Wagner ac yna’r hyfryd ‘Am dro i Ardd Paradwys’ gan Delius ac yn gorffen gydag un o’r gweithiau cerddorfaol Seisnig mwyaf, sef Amrywiadau Enigma gan Elgar.

Mae 2020 yn flwyddyn nodedig i’r athrylith John Lill oherwydd bydd yn dathlu 50 mlynedd ers ennill Cystadleuaeth Ryngwladol Tchaikovsky Moscow pan berfformiodd Consierto 1af i’r Piano ac ennill y gystadleuaeth yn 1970.

*Pecyn cerddorfaol Welsh Proms Cymru ar gael i’r digwyddiad yma.

 
Tocynnau  Tocynnau 
sengl
10% oddi ar docynnau pris llawn pan yn archebu ar gyfer pob un o’r PUM prif ddigwyddiad
 Tocynnau Platinwm (Lefel 1 blaen) (argaeledd cyfyngedig)

 - Gwydraid o Pimms neu ddiod feddal
 - A rhaglen hefyd

£42  £189
 Stalau Canol, Rhengoedd 1, 2 & 8, Rheng 11 (blaen), Stalau’r eil Stalau Ochr £36 £162
 Stalau Ochr, Lefel 11 (canol), Blaen y Stalau Canol £30 £135
 Rhengoedd 3, 4, 6 a 7, Rhengoedd 10 & 12 (blaen), Blaen y Stalau Ochr, Ymylon stalau’r ochr - Chwith y llwyfan. Rheng 11 y rhan Uchaf £24 £108
 Lefel 9 a 13  £20 £90
 Ymylon Allanol Lefelau 9 a 13, Rhengoedd 10 & 12, 9 & 13 (cefn) £15 £67.50
 Tier 5 (18, 24 a 25 Gorffennaf yn unig)

 Corneli uchaf haenau 9 a 13

£9 £40.50
 Plant dan 16 oed | Myfywyr | Pobl anabl ag un cydymaith | Hawlwyr 

 (bydd angen dangos prawf o hawl wrth gasglu tocynnu – ni  ellir defnyddio consesiynau ar gyfer pecynnau, Tocynnau Platinwm na’r tocynnau rhataf)

Hanner Pris

(Cyngherddau cerddorfaol gyda’r nos yn unig)

 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

Seddi'r stalau @ £9 
pob tocyn

 Tocynnau Teulu - Un plentyn dan 16 yn mynd am ddim gyda phob tocyn oedolyn pris llawn (heb fod ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf), a phob plentyn ychwanegol at hynny am ddim ond £6.

*Nid yw’r pecynnau tocyn teulu ar gael yn y ddau fand prisiau uchaf (Platinwm a Haen 1)

 
 Grwpiau 10-19 
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).

£2 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Grwpiau o 20 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).

£3 oddi ar bob tocyn os telir erbyn 18 Mai
(£1.50 oddi ar bob tocyn ar ôl y dyddiad hwn)

Cyfeillion Neuadd Dewi Sant: (uchafrif o 4)  Yn berthnasol i docynnau sengl yn unig a heb fod ar gael nac i  becynnau na Thocynnau Platinwm.

£1 oddi wrth bob tocyn

* Mae Pecynnau gostyngedig ar gael pan yn archebu’r pump prif ddigwyddiad yn Proms Cymru, gydag arbediad o 10% ar brisiau tocynnau digwyddiad sengl.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo