Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Prom yr Organ: Thomas Trotter

 E. COATES  Knightsbridge March 
 trefn. T. Trotter
  6'
 Pedwar Darn o’r 16eg Ganrif  What care you? – My Lady Careys Dompe –Sur “La.Mi.Re.” – Coranto “Battle”   6'
 J.S. Bach  Preliwd a Ffiwg yn E leddf BWV 548  14' 
 W.T. BEST  Ffantasia Cyngerdd ar Ymdeithgan o Gymru   11'
 F. BRIDGE  Allegretto grazioso      
 (y cyntaf o Six Pieces)
  3'
 Rachel LAURIN  Etude Héroïque Op 38   8'

 

Mae Thomas Trotter yn un o gerddorion gwledydd Prydain a edmygir fwyaf.  Mae rhagoriaeth ei ddawn gerddorol i’w gweld drwy’r gwledydd yn ei bartneriaethau cerddorol.  Mae’n perfformio’n unawdydd gyda’r arweinwyr Syr Simon Rattle, Bernard Haitink, Riccardo Chailly a Syr Charles Mackerras ymhlith eraill lawer.  Perfformiodd yn Philharmonie Berlin, y Gewandhaus yn Leipzig, y Concertgebouw yn Amsterdam, y Musikverein a’r Konzerthaus yn Fienna a Royal Festival Hall Llundain. Chwaraeodd gyngherddau agoriadol mewn mannau megis Capel Prifysgol Princeton yr Unol Daleithiau, Neuadd Dref Auckland yn Seland Newydd, y Royal Albert Hall Llundain, a Chanolfan Ryngwladol y Celfyddydau Perfformio Moscow. Enillodd wobr y Royal Philharmonic Society am yr Offerynnwr Gorau yn 2002, ac yn 2012 fe’i henwyd yn Berfformiwr Rhyngwladol y Flwyddyn gan Gangen Efrog Newydd Urdd Organyddion America. Yn 2016 dyfarnwyd iddo Fedal Coleg Brenhinol yr Organyddion am ei orchestion canu’r organ.

Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd.

  

 

 
 Pris Safonol  £8
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
 £2 yn llai
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD 

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.