Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Prom y Delyn: Ensemble Cyngerdd Claire Jones

I gyd-fynd â Chynghrair Delyn y Byd yng Nghaerdydd eleni, rydym yn falch o roi croeso’n ôl i Ensemble Cyngerdd Claire Jones i ddatganiad bore ar y delyn yn cynnwys Pedwar Tymor Vivaldi a ffefrynnau cyfarwydd eraill o fydoedd cerddoriaeth glasurol, draddodiadol, ffilm a phoblogaidd a drefnwyd gan y cyfansoddwr a’r offerynnwr taro Chris Marshall. 

Dyma un o ensembles y delyn blaenllaw gwledydd Prydain, sef y delynores frenhinol gynt Claire Jones a cherddorion proffesiynol ifainc, sgolorion o rai o conservatoires blaenllaw Llundain, ensembles Ieuenctid Cenedlaethol ac enillwyr gwobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn dod yn eu holau i Neuadd Dewi Sant ar ôl mynd â hi yn Prom Cymru’r llynedd.

 
 Pris Safonol  £12 
 Tocyn plentyn am ddim ar gael gyda phob sedd oedolyn pris llawn.    
 Plant dros ben  £6
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | MyfywyrHawlwyr Pobl anabl ag un cydymaith  £10
 Cynnig Cynnar
 Gwpriau 10-19 (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).
 O godi tocyn cyn 18 Mai pob tocyn £2 yn rhatach, £1 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma
 Cynnig Cynnar
 Grwpiau o 20 neu’n fwy (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).

O godi tocyn cyn 18 Mai pob tocyn £3 yn rhatach, £1.50 yn rhatach ar ôl y dyddiad yma

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo