Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Prom Tidli: Buarth Cerddorol Hudol Bert

  • Lefel 1
 

Dydd Sadwrn 18 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Llun 20 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Mawrth 21 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Mercher 22 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Iau 23 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Gwener 24 Gorffennaf, 10.30am
Dydd Sadwrn 25 Gorffennaf, 10.30am

Mae’n ddiwrnod prysur ar fferm Bert a llawer o waith i’w wneud ….ond ‘Oho’, mae’r glaw yn tywallt ac mae’r tractor yn sownd mewn ffos fwdllyd. Hyd yn oed gyda’i holl ffrindiau yn helpu ni all Bert dynnu’r tractor allan o’r twll llithrig. Efallai y gallwch chi a hud cerddoriaeth fyw eu helpu nhw?

Mae Buarth Cerddorol Hudol Bert yn gyngerdd rhyngweithiol, hygyrch ar gyfer plant dan 5 oed. Cyfle i blant a’r oedolion sy’n dod gyda nhw i fwynhau cerddoriaeth fyw.

Wedi ei gynhyrchu gan Arts Active, mae’r PromTidli yn brofiad cerddorol llawn mwynhad i blant bach a’r oedolion sy’n dod gyda nhw, gyda’r Clarinet, Basŵn a Fiola yn serenu yn y cynhyrchiad hwn gyda chaneuon gwirion, hud a storïau yn cael eu hadrodd gan y poblogaidd Bert a Cherry.

 
 Pris Safonol £8.00

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo