Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Prom Jazz: Capital City Jazz Orchestra gyda’r canwr gwadd arbennig Joe Stilgoe

Daw meibion Caerdydd, y Capital City Jazz Orchestra, yn eu holau i Proms Cymru am yr wythfed flwyddyn yn olynol gyda doniau lleisiol arbennig iawn y canwr gwych Joe Stilgoe.

Mae Joe yn ganwr, yn bianydd ac yn gyfansoddwr caneuon sy’n fawr ei glod drwy’r gwledydd, a chanddo gyfoeth o dreftadaeth gerddorol (Richard, yr awdur geiriau a’r difyrrwr, ydi ei dad; y canwr opera Annabel Hunt ydi ei fam). Mae ei sioeau byw yn gymysgfa o ddawn gerddorol bencampwriaethol, theatredd digon i fynd â’ch gwynt chi a rhyngweithio ffraeth â’r gynulleidfa, yn cyfuno byrfyfyrio yn y fan a smaldod gyda’r cyflymaf. Mae galw mawr amdano’n wastad drwy’r byd yn grwn, gyda’i fand ac yn act solo, ac ymddangosodd yn Ronnie Scott's, y Royal Festival Hall, y Queen Elizabeth Hall, y Barbican, Gwŷl Jazz Llundain, y Royal Albert Hall, Gwŷl Jazz Cheltenham a Gwŷl Caeredin (gwobr Time Out). Bydd yn dod at y Capital City Jazz Orchestra i ganu traciau o’i albwm diweddaraf, “The Heat Is On”, ac at hynny ei ganeuon gwreiddiol a chlasuron o’r Repertoire Big Band.

https://www.joestilgoe.com | http://ccjo.co.uk

 
 Pris Safonol  £16.50 
 Dan 16 oed £8.25
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Myfyrwyr | Dros 60 | Hawlwyr | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith  £2 yn llai

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo