Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Cymru 2020

PROMS CYMRU 2020

Neuadd Dewi Sant
Sadwrn18 - Sadwrn 25 Gorffennaf

Unwaith eto rydym yn falch i gynnal Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Genedlaethol Cymru yn ein Neuadd Dewi Sant wych yma yn y brifddinas.

Eleni rydym yn dathlu 35 mlynedd o fodolaeth Proms Cymru ac mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Dr Owain Arwel Hughes CBE, wedi gwahodd y cerddorfeydd symffoni, unawdwyr a chyflwynwyr gorau i ddathlu’r digwyddiad unigryw hwn.

Os ydych wedi mynychu cyngherddau cerddoriaeth glasurol erioed neu’n ymweld â’r Proms am y tro cyntaf, rydym yn sicr y byddwch yn mwynhau llawer yn ein rhaglenni. P’un ai ein Campweithiau ar y Noson Gyntaf, Strafagansa Clasurol, Pres a Lleisiau, Cyfansoddwyr Ffilm Gwych, Prom y Teulu neu’r anghymarol Noson Olaf …pa bynnag berfformiadau a ddewiswch, rydym yn gwybod y byddwch wrth eich bodd yn Proms Cymru 2020. 

Cynghorydd Peter Bradbury Cyngor Dinas Caerdydd, Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant
Dr. Owain Arwel Hughes CBE, Cyfarwyddwr Artistig Proms Cymru
 

Gorffennaf 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio