Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes clywir yn wahanol, mewn grym ar unwaith gan ein bod yn dal at gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Prom Cymru 2020

Croeso i Proms Cymru 2020

Unwaith eto rydym yn falch i gynnal Gŵyl Gerddoriaeth Glasurol Genedlaethol Cymru yn ein Neuadd Dewi Sant wych yma yn y brifddinas.

Eleni rydym yn dathlu 35 mlynedd o fodolaeth Proms Cymru ac mae’r Cyfarwyddwr Artistig, Dr Owain Arwel Hughes CBE, wedi gwahodd y cerddorfeydd symffoni, unawdwyr a chyflwynwyr gorau i ddathlu’r digwyddiad unigryw hwn.

Os ydych wedi mynychu cyngherddau cerddoriaeth glasurol erioed neu’n ymweld â’r Proms am y tro cyntaf, rydym yn sicr y byddwch yn mwynhau llawer yn ein rhaglenni. P’un ai ein Campweithiau ar y Noson Gyntaf, Strafagansa Clasurol, Pres a Lleisiau, Cyfansoddwyr Ffilm Gwych, Prom y Teulu neu’r anghymarol Noson Olaf …pa bynnag berfformiadau a ddewiswch, rydym yn gwybod y byddwch wrth eich bodd yn Proms Cymru 2020. 

Cynghorydd Peter Bradbury Cyngor Dinas Caerdydd, Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant
Dr. Owain Arwel Hughes CBE, Cyfarwyddwr Artistig Proms Cymru
 

Prom Y Teulu

Sul 19 Gorffennaf 3:00pm

Gallwch weld y gerddorfa yn ei chynefin. Bydd Cerddorfa Philharmonig Caerdydd gyda Michael Bell MBE yn mynd tua’r gwyllt, o’r Jurassic i’r clasurol yn prom y teulu eleni yn Neuadd Dewi Sant.

Rhagor o wybodaethBwciwch Nawr
 
 
Ebrill 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio