‘The Temple of Tone’: Robert Court (organ) ac Andrew Renton (Ceidwad Celfyddyd, yr Amgueddfa Genedlaethol)

Yn ‘The Temple of Tone’, mae Robert Court (Organydd Prifysgol Caerdydd) ac Andrew Renton (Ceidwad Celfyddyd, yr Amgueddfa Genedlaethol) yn darlunio hanes Organ Williams-Wynn (1775, gydag ychwanegiadau diweddarach) sydd mewn câs gan Robert Adam, ac yn trafod rhai o’r arddangosion eraill yn yr Amgueddfa hynod yma.   

Dyma’r digwyddiad olaf yn OrganWest 2019, 6–8 Medi.  Cliciwch yma am gipolwg ar holl ddigwyddiadau Gŵyl Organ 2019.

Ar y cyd â’r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd. 

Mynediad am ddim – dim gofyn cadw lle