Majeika and the Magic Organ: Cyngerdd Teulu gyda David Pipe (organ), John Biddle (adroddwr) a Jeremy Sampson (curadur y ‘WOOFYT’)

Mae David Pipe (Organydd Eglwys Gadeiriol Leeds a Chyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi Organyddion, Esgobaeth Leeds) yn cyflwyno organ odidog Neuadd Dewi Sant eiconig y ddinas ac yn gwmni iddo bydd John Biddle (adroddwr) i berfformio Mr Majeika and the Magic Organ Bob Chilcott, wedi’i seilio ar stori blant boblogaidd Humphrey Carpenter.  

At hynny bydd David yn chwarae’r Toccata a Ffiwg aruthrol yn D leddf gan Bach, ac i ddangos amlochredd yr organ bydd hefyd yn chwarae cerddoriaeth o Star Wars a Harry Potter! 

Bydd y Cyngerdd Teulu yma hefyd yn cynnwys Jeremy Sampson a’r Organ Bren Un Wythfed i Dechnolegwyr Ifainc (WOOFYT) - profiad ymarferol cyfareddol i blant sy’n eu cyflwyno i fecaneg yr organ.   

Dyma’r ail o bum cyngerdd ynOrganWest 2019, 6-8 Medi.  Mae rhagor o fanylion ynghylch OrganWest 2019 a gwybodaeth ynghylch sut i godi tocynnau i’w cael yn http://www.organfest.org.uk/ 

Ar y cyd â Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 

Lluniau o’r chwith i’r dde: Jeremy Sampson (Curadur WOOFYT), David Pipe (organ) a John Biddle (Llefarydd Mr Majeika & The Magic Organ).
Mae'r WOOFYT
 

Mae’r WOOFYT (Wooden One-octave Organ For Young Technologists) yn offeryn cerdd sy’n cynnwys cydrannau sylfaenol organ bib (pwmp aer, cronfa aer, pibau organ) ac mae’n gysyniad syml sydd â’r nod o helpu pobl i ddeall sut mae organau pib yn gweithio. Gellir ei ddefnyddio hefyd i astudio gwyddor sain, peirianneg ac i adeiladu tîm. Dewch â’r teulu cyfan i roi tro arno!Mae rhagor o wybodaeth am y WOOFYT yma. 

Bydd Viscount Classical Organs Wales yno hefyd gydag organ ddigidol y gallwch roi tonc arni!

 
 Pris Safonol £10.00
 Tocyn Teulu  (uchafrif 3 thocyn, lleiafrif 1 plentyn) £10.00
 Tocyn Teulu (uchafrif 4 tocyn, lleiafrif 2 o blant)  £15.00
 Pobl anabl ag un cyfaill | Dros 65 £8.50 pob tocyn
 Myfyrwyr | Dan 26 oed  £5
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444) £10 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu fwy (cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444) £7.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.

 
Bwciwch Nawr