Gerard Brooks (organ)

 J. S. Bach   Ffantasia yn G BWV 572  
 Mendelssohn   Sonata Rhif 6   
 Bossi  Scherzo
 Elgar  Salut d’Amour
 Stanford  Ffantasia a Toccata 
 Franck  Pièce Héroïque    
 Phillip  Lied
 Vierne  Toccata ym meddalnod B leddf
 Impromptu
 Carillon de Westminster
  


Organyddion Brenhinol) yn chwarae rhaglen ddelfrydol o Bach a Mendelssohn, a gweithiau o Loegr a Ffrainc ar organ o fri Henry ‘Father’ Willis o’r flwyddyn 1887. 

Dyma gyngerdd agoriadol OrganWest 2019, 6-8 Medi.  Mae rhagor o fanylion ynghylchOrganWest 2019 a gwybodaeth ynghylch sut i godi tocynnau i’w cael ynhttp://www.organfest.org.uk/ 

Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd, ac wedyn croeso.

 
Pris Safonol £12.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dan 16 oed | Pobl anabl ag un cydymaith £10.00

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.

 
Bwciwch Nawr