Gerard Brooks (organ)

 Commette  Scherzo
 J. S. Bach  Amrywiadau Corâl ar ‘Sei gegrüßet, Jesu gütig’ BWV 768  
 Franck  Corawl Rhif1
 Widor  Symffoni Rhif  5 (Allegro Cantabile & Toccata)

 

Yn ei ail ddatganiad iOrganWest 2019, yn Eglwys Plwy’r ddinas, mae Gerard Brooks (Organydd, y Neuadd Ganol, San Steffan a Llywydd y Coleg Organyddion Brenhinol) yn chwarae’r organ odidog gan Henry Willis sydd newydd ei hatgyweirio. 

Dyma’r trydydd digwyddiad ynOrganWest 2019, 6-8 Medi.  Mae rhagor o fanylion ynghylch OrganWest 2019 a gwybodaeth ynghylch sut i godi tocynnau i’w cael yn http://www.organfest.org.uk/ 

Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd. 

Rhoddir cyflwyniadau gan y tri sefydliad sy’n trefnu’rOrganWest - Sefydliad Astudiaethau’r Organ Prydain, y Gymdeithas Organyddion Gorfforedig, a’r Coleg Organyddion Brenhinol - am eu gwaith a’u gweithgareddau drwy hyd a lled gwledydd Prydain. 

 
Pris Safonol £7.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Dan 16 oed | Pobl anabl ag un cydymaith £5.00

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.

 
Bwciwch Nawr