OrganFest 2019

OrganFest 2019
Caerdydd a Llandaf, 6–8 Medi 2019 

Bydd prifddinas Cymru’n estyn croeso i OrganFest 2019. Digwyddiad cenedlaethol bob dwy flynedd ydi OrganFest a gynhelir eleni mewn eglwysi nodedig yng Nghaerdydd, yn yr Amgueddfa Genedlaethol wych ac yn Neuadd Dewi Sant, a bydd cyngerdd gala ar yr organ a roddir gan yr organydd a’r byrfyfyriwr mawr ei glod drwy’r gwledydd, David Briggs, yn amgylchfyd godidog Eglwys Gadeiriol Llandaf. 

Dyma ddigwyddiadau OrganFest yng Nghaerdydd a Llandaf:  

nos Wener 6 Medi, 19.30 
Datganiad yn Eglwys Dewi Sant gan Gerard Brooks (Organydd, y Neuadd Ganol, San Steffan a Llywydd y Coleg Organyddion Brenhinol), sy’n chwarae rhaglen ddelfrydol o Bach a Mendelssohn, a gweithiau o Loegr a Ffrainc ar organ o fri Henry ‘Father’ Willis o’r flwyddyn 1887. Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd.  

dydd Sadwrn 7 Medi, 11.00 
Mae David Pipe, Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi Organyddion yn Esgobaeth Leeds, yn cyflwyno organ Peter Collins (1982) sydd yn Neuadd Dewi Sant eiconig y ddinas ac ymhlith gweithiau eraill bydd yn perfformio Mr Majeika and the Magic Organ Bob Chilcott (i adroddwr a’r organ), wedi’i seilio ar stori blant boblogaidd Humphrey Carpenter. 

Mae cerddoriaeth o Harry Potter a Star Wars ar y rhaglen hefyd, a bydd y cyngerdd teulu yma’n cynnwys yr Organ Bren Un Wythfed i Dechnolegwyr Ifainc (WOOFYT) – profiad ymarferol cyfareddol i blant sy’n eu cyflwyno i egwyddorion a mecaneg yr organ.Ar y cyd â Neuadd Dewi Sant, Caerdydd.  

dydd Sadwrn 7 Medi, 14.30 
Yn ei ail ddatganiad mae Gerard Brooks yn chwarae Bach, Franck a Widor ar organ hardd Henry Willis o’r flwyddyn 1894 yn Eglwys Plwy’r ddinas, Sant Ioan Fedyddiwr.Ar y cyd â Digwyddiadau’r Organ Caerdydd.  

nos Sadwrn 7 Medi, 19.30
Datganiad Gala ar yr organ yn Eglwys Gadeiriol Llandaf gan yr organydd cyngerdd rhyngwladol David Briggs (Artist Preswyl, St John the Divine, Efrog Newydd).Mae rhaglen David yn chwilio’r organ fawr ei chlod gan Nicholson & Co. sydd newydd ei gosod, a gan y canwr organ syfrdanol yma cawn wledd o fyrfyfyrio symffonig ar alawon Cymru. Ar y cyd ag Eglwys Gadeiriol Llandaf.  

I’w recordio gan BBC Radio 3 i’w ddarlledu yn y dyfodol.

dydd Sul 8 Medi, 11.00
Datganiad a sgyrsiau yn yr Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd.Mewn sesiwn o’r enw ‘Temple of Tone’, mae Robert Court (Organydd Prifysgol Caerdydd) ac Andrew Renton (Ceidwad Celfyddyd, yr Amgueddfa Genedlaethol) yn darlunio hanes Organ Williams-Wynn ac yn trafod rhai o’r arddangosion eraill yn yr oriel hynod yma.Ar y cyd â’r Amgueddfa Genedlaethol, Caerdydd. 

Mae OrganWest ar fynd diolch i gydweithredu tri chorff cenedlaethol: Sefydliad Astudiaethau’r Organ Prydain (BIOS), y Gymdeithas Organyddion Gorfforedig (IAO) a’r Coleg Organyddion Brenhinol (RCO), y tri chorff yng ngwledydd Prydain sy’n cynrychioli organyddion ac astudiaethau’r organ. OrganFest 2019 ydi’r pumed OrganFest ers sylfaenu’r gyfres yn 2014. 

Mae rhagor o fanylion ynghylch OrganFest 2019 i’w cael yn http://www.organfest.org.uk/

Tocyn Tymor OrganWest

Beth am godi tocyn i’r digwyddiadau ill pump? Mae yna ddau fath o docynnau tymor i ddewis o’u plith.  Mae’r ddau’n rhoi mynediad i’r digwyddiadau OrganFest a restrir uchod.  I godi tocynnau ewch i cliciwch yma 

 Dewis 1 

 Tocyn Tymor OrganFest heb gludiant i’r cyngerdd yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 7 Medi.

 £43 

 Dewis 2 

 Tocyn Tymor OrganFest *gyda chludiant coets ddwyffordd i Eglwys Gadeiriol Llandaf ar 7 Medi.

 £48

A thâl post o £1 yn ôl eich dewis.

*Bydd y coetsis i gyngerdd Eglwys Gadeiriol Llandaf yn gadael Gwesty’r Hilton, Heol y Brodyr Llwydion, Caerdydd CF10 3HH am 18.00. Byddant yn codi pobl o Eglwys Gadeiriol Llandaf am 21.30 ac yn mynd yn ôl iWesty’r Hilton.

Awst 2019
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio