Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Puccini: Madama Butterfly

Croeso’n ôl i’r soprano wych o Gorea Elena Dee a’r soprano ryngwladol enwog Alyona Kistenyova* 

O alw aruthrol amdani gan y cyhoedd, daw’r Opera arobryn yma yn ei hôl mewn cynhyrchiad newydd, a chanddo setiau celfydd yn cynnwys gardd Japaneaidd ysblennydd a gwisgoedd gwych gan gynnwys cimonos priodas hynafol o Japan. 

Mae Madama Butterfly Puccini yn un o operâu mwyaf poblogaidd y byd, yn adrodd hanes torcalonnus y ferch ifanc hardd o Japanead sy’n syrthio mewn cariad â lefftenant yn llynges America - a’r canlyniadau dramatig.  Ymhlith yr uchelfannau mae’r Corws Hymian melodaidd, yr aria wefreiddiol One Fine Day a’r Deuawd Serch bythgofiadwy.

Canir Madama Butterfly yn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg
*Gallai’r Cast Newid.

Cliciwch yma i ddarllen cwestiynau cyffredin Ellen Kent ar gyfer Madame Butterfly a La Bohème.

'This is a Butterfly to cherish' 
Manchester Evening News 

 
  • Standard Price: £19 | £23 | £27.50 | £31 | £36
  • Dan 16 oed | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Myfyrwyr | Hawlwyr: Hanner Pris
  • Dan 60: £2 yn llai
  • Cyfeillion Clwb Ellen Kent | Cyfeillion Neuadd Dewi SantGostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 3 phris uchaf
  • Grwpiau 10-19 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£1 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 20 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)£2 oddi wrth bob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo