Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Bizet - Carmen

 Noson o angerdd, eiddigedd rhywiol, marwolaeth ac ariâu bythgofiadwy.

 

Mae'r cynhyrchiad cerddorfaol cyffrous hwn yn cynnwys melodïau bythgofiadwy Bizet gan gynnwys 'Cân y Toreador', 'Habanera' hudolus Carmen, a 'Chân y Blodyn' delynegol Don José mewn lleoliad sy'n dwyn i gof bensaernïaeth syfrdanol Sevilla a'i phrif sgwâr gyda dylanwadau Rhufeinig a Mwraidd.

 

Canir Bizet Carmen yn Frangeg gydag uwchdeitlau Saesneg.


*Gallai’r Cast Newid.

 

Gallai rhai seddi fod â golygfeydd cyfyngedig o'r isdeitlau. Cadarnhewch wrth archebu tocynnau. Mae'r holl wybodaeth yn gywir adeg ei rhyddhau.

 

 
Pris Safanol £19.00 | £23.00 | £27.50 | £31.00 | £36.00

Noder os gwelwch yn dda: Dim ond un disgownt y tocyn sydd ar gael
Cynnig cyntaf i’r felin tan 30 Mehefin

 

Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 2 bris uchaf

Bwciwch ar gyfer Carmen a Tosca ill dau ac arbedwch 20% ar bris lawn y tocyn

 
Dan 16 oed | Pobl anabl ynghyd ag un cydymaith | Myfyrwyr | Hawlwyr Hanner Pris
Dan 60 £2.00 yn llai
Cyfeillion Clwb Ellen Kent | Cyfeillion Neuadd Dewi Sant

Gostyngiad o £5 y tocyn oddi ar y 3 phris uchaf

REACT  £10.00

Grwpiau 10-19 (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

Grwpiau o 20 neu fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

£1 oddi wrth bob tocyn

£2 oddi wrth bob tocyn


A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 

 
Bwciwch Nawr