Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Lolfa L3

Dewch i fwynhau awyrgylch braf ac anffurfiol Lolfa L3, sy’n cynnig
profiad mwy personol o gerddoriaeth a chomedi a bar croesawu.

 Cewch fwynhau peint o Carling, Brains Smooth a Stowford Press Cider ar y tap am £3.50 y peint (£4 y peint o fis Medi 2020 ymlaen) . Mae’r cynnig hwn ar gael ar gyfer rhai sioeau yn unig, o 7pm tan amser cau’r bar. Mae’r sioeau wedi eu nodi yn y llyfryn hwn. 

 

Cynllun cenedlaethol sy’n cydweithio â theatrau a chanolfannau celfyddydol o Fôn i Fynwy yw ‘Hynt’, er mwyn sicrhau hygyrchedd a pholisi tocynnau clir a chyson. Mae rhai â cherdyn Hynt yn gallu hawlio tocyn am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn y Neuadd Dewi Sant. Ewch i’n gwefan am fwy o wybodaeth.

 

 

 


SEAN SHIBE
hwyrgerdd
Dydd Mawrth 12 Mai, 8pm

Ar ôl clywed enillydd gwobr Artist Ifanc y Royal Philharmonic Society, Sean Shibe, fyddwch chi fyth yn synio’r un fath am gitaryddion clasurol – mae’r un mor wefreiddiol ar Fender Stratocaster ag ydi o ddechau ar gerddoriaeth liwt John Dowland. Rai blynyddoedd yn ôl bu i’w fenter softLOUD – oedd yn torri tir newydd ac yn ysgytwol – greu cynnwrf, felly gewch chi ddisgwyl ambell i ennyd daeargrynfaol yn y digwyddiad yma sy’n rhy dda i’w golli.

Pris Safonol: £10
  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr: £3 (heb gynnwys diod)

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 
JAMIE SMITH'S MABON

Taith "The Last Huzzah!"
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Gwener 22 Mai, 8pm

Fel caws o dras, yn raddol aeddfedodd Mabon yn gewri pencampwriaethol cerddoriaeth ryng-Geltaidd wreiddiol - y cewri welwn ni heddiw.

Dau ddegawd o jigs fel gwreichion a riliau’n clepian; caneuon gwefreiddiol a baledi cain; perfformiadau arobryn, smaldod aruthrol a selogion triw yn ei ddilyn yn frwd – dyma fand sy’n deall ei bethau.

Ond bellach mae Mabon yn rhoi’r ffidil yn y to – dros yr ugain mlynedd nesaf heriau newydd fydd piau hi i’r ffrindiau clòs a’r cerddorion gwych yma ill pump.

Tocynnau: £18 Ymlaen llaw | £20 Ar y diwrnod
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LADY MAISERY
Prom Cymru 2020
Dydd Llun 20 Gorffennaf, 8pm

Yn sîn canu gwerin Lloegr, sy’n heigio gan gerddoriaeth feiddgar ac arloesol ar hyn o bryd, mae Lady 
Maisery yn disgleirio’n loyw. Yn 2016, meddai The Guardian fod yn eu gwaith cytgord: “some of them most 
exquisite, thrilling vocal harmony work in the English folk scene”. Mae eu cyrchddull canu cytgord heb ei debyg, eu trefniannau yn y repertoire traddodiadol ac mewn cyfansoddiadau gwreiddiol yn ddeallus ac yn feddylgar, a’r aml-offerynwyr a’r canwyr Hazel Askew, Hannah James a Rowan Rheingans yn harneisio ac yn dathlu eu llais ar y cyd. 

Tocynnau: £16
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 


SAM SWEENEY BAND

Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 24 Tachwedd, 8pm 

Yn symud ymlaen o’i gysylltiad pum mlynedd â’r Rhyfel Byd Cyntaf, a ysbrydolodd ei albwm cyntaf, a chipio calonnau cenhedloedd Prydain yn sgìl ymddangos ar Antiques Roadshow a BBC Breakfast, ochr yn ochr â BBC Radio 2, 3, 4 a 6 Cerddoriaeth, mae Sam yn torri’i gŵys ei hun yn ei gerddora, gyda thri o’i hoff gerddorion, a chydag ymagwedd gwbl newydd a môr o sain. 

Mae Sam a’i fand newydd yn rhoi rhywbeth yng ngherddoriaeth Lloegr na fu yno erioed o’r blaen.   Mae i’r albwm holl swagar a rhythm cerddoriaeth draddodiadol Lloegr ynghyd â sain enfawr, dawn, egni ac ysbryd gŵyl y bandiau sy’n dod i’r fei o sîns cerddoriaeth y gwledydd Celtaidd a Llychlyn. 

Tocynnau: £18
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth | Bwciwch NawrTABEA DEBUS a
LAEFER QUARTET
hwyrgerdd
 Dydd Mawrth 9 Chwefror 2021, 8pm

Yn garismatig ac yn aml ei doniau, rhoes Tabea Debus andros o hwb i gerddoriaeth y recorder, yn cymysgu  hoelion wyth Baróc ag ysgydwadau i’r ysgyfaint gan arloeswyr cyfoes. Ati hi daw sacsoffonau talog y Laefer Quartet, a’u cymysgedd eclectig yn cynnwys sawl darn comisiwn newydd ochr yn ochr â chlasuron  bythol wedi’u hailwampio.

Pris Safonol: £10
  I gynnwys un ai gwrw drafft, gwîn, diod feddal neu jin a thonig o’r bar ar Lefel 3. (*Cwrw drafft yn cynnwys Carling, Cwrw Brains Llyfn a Seidr Stowford Press).
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr: £3 (heb gynnwys diod)

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr


 
 


CAPITAL CITY JAZZ ORCHESTRA GYDA'R UNAWDYDD GWADD ARBENNIG ENRICO TOMASSO

Dydd Mawrth 27 Ebrill 2021, 8pm

Dyma feibion Caerdydd ei hun, y Capital City Jazz Orchestra, ac ati daw’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso i noson benigamp o Jazz.

Tocynnau: £17
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi 
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Myfyrwyr | Plant dan 18 oed: £10
Time Credits - 2 gredyd
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £2 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth Bwciwch Nawr
 MIDNIGHT SKYRACER
Gwrando'r Gwreiddiau
Dydd Mawrth 9 Mehefin, 8pm

Llai na dwy flynedd yn ôl y cychwynnwyd Midnight Skyracer, y band canu’r tir glas a enwebwyd am Wobr Momentum IBMA, ac ers hynny cythrodd drwy sîn canu’r tir glas a chanu gwerin gwledydd Prydain. Yn sgìl ei reng sy’n sêr pob copa walltog a’i berfformiadau byw cyffrous mae’n rasio ar i fyny’n gyflym i’w ryfeddu ers y cychwyn cyntaf, gyda llais Leanne Thorose sy’n heigio o egni a’i mandolin yn gyrru, llais pêr Tabitha Agnew a’i chanu banjo pencampwriaethol, rhythmau bas Eleanor Wilkie sy’n gadarn fel y graig, dawn Laura Carrivick, yr un mor fedrus ar y ffidil ag ydi ar y dobro, a heinifrwydd ei gefeilles Charlotte ar y gitâr, a’r ddwy chwaer yn canu cytgord.

Tocynnau: £16
Plant pymtheg oed ac iau: £5
Consesiynau ar gael: £2 yn llai – ewchi
‘Rhagor o wybodaeth’ am fanylion
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
Grwpiau o 10 neu’n fwy: £1 oddi wrth bob tocyn
Time Credits - 2 gredyd

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50

Rhagor o wybodaeth | Bwciwch Nawr


 

Ionawr 2022
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio