Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Jamie Cullum - AILDREFNU

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

**NEGES GAN JAMIE CULLUM | 16.03.20** 

Dear Friends,

I’m sorry to have to announce that due to the rising incidence of Covid 19 and directives from The World Health Organisation I have made the decision to postpone the rest of the UK Taller 2020 Tour. I’m so disappointed to not be able to bring this show to you, which was over a year in the making, but it is very clear to me that this is the best course of action within the current health crisis. When a big tour is out on the road it takes a lot of moves to bring it suddenly to a halt, particularly with no clear directives from our own government. For now, the brakes are on, and we are working on re-scheduling the shows for later in the year, when the universe is in a better place.

Thank you, as ever, for listening and much love to you all.
Jamie

A Gwesteion Arbennig

Newydd gyhoeddi rhyddhau ei albwm newydd, ‘Taller’ (yn ymddangos 7th Mehefin, drwy Island Records), heddiw mae Jamie Cullum,y cerddor a’r cyfansoddwr caneuonmawr ei glod gan y beirniaid, yn cyhoeddi ei fod yn dod yn ôl i’r llwyfan ar daith yn 2020. Yn sgìl ei egni digamsyniol, ei ddawn ddiderfyn a’i bresenoldeb llwyfan mae perfformiadau byw dynamig Jamie yn dal sylw’r gynulleidfa erioed.

Meddai Jamie - ’It’s going to be so fun playing this new music out on tour with my incredible band. We’re going to draw on these new songs and reinvent plenty of old ones too. The Taller 2020 tour is going to be a memorable one!”

 
 Pris Safonol (Uchafswm o 4 thocyn y pen) £38 | £45.50 | £52.50
 VIP Y Seddi Gorau Sydd Ar Gael £102

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr