Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Stan Sulzmann

  • Lolfa Lefel 3
 

Mae Stan Sulzmann yn un o hen lofiau sîn jazz gwledydd Prydain, a chanddo yrfa lawn ac amrywiol yn cynnwys chwarae gyda cherddorion mor wahanol â Kenny Wheeler, Larry Grenadier a Gwilym Simcock, yn ogystal â gweithio’n doreithiog yn arweinydd band. Mae galw mawr am Stan yn aelod band a gweithiodd gyda llu o gerddorion, gan gynnwys John Taylor, Jim Mullen, Nikki Iles, Mike Gibbs, Marc Copland, Allan Botchinksy, Ensemble Jazz Ewrop, Kit Downes, Michael Brecker a Gil Evans.

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

 
 Pris Safonol £14
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 £2 yn llai
 Myfyrwyr | Plant dan 18 oed  £7
 Grwpiau o 10 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).
£2 oddi wrth bob tocyn
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr
 
18.30  Bar yn agor
20.00  DECHRAU
20.50  Egwyl
22.15  DIWEDD                                                                       

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.