Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Nikki Iles

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Bydd y pianydd jazz a’r cyfansoddwr arobryn Nikki Iles yn dod at y CCJO ar lwyfan. Roedd Nikki’n un o aelodau sylfaenu’r Creative Jazz Orchestra oedd yn torri tir newydd – yn gweithio gydag Anthony Braxton, Mike Gibbs, Vince Mendoza a Mark-Anthony Turnage. Er mai’n bianydd y mae’n adnabyddus, mae cyfansoddi’n rhan fawr o’i bywyd cerddorol yn cynnwys darnau comisiwn i’r London Sinfonietta, Renga’r London Philharmonic a’r National Youth Jazz Orchestra (yn amlwg ei lle yn y Proms).

 
 Pris Safonol £17
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 £2 yn llai
 Myfyrwyr | Plant dan 18 oed  £10
 Grwpiau o 10 neu'n fwy (i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444). £2 oddi wrth bob tocyn
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr