Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Jim Mullen

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Bydd y gitarydd mawr ei wobr Jim Mullen yn dod at CCJO.  Mae Jim yn chwedl ymhlith cerddorion drwy’r byd yn grwn.  Run fath â Wes Montgomery, yn plycio â’i fawd yn hytrach na’r plectrwm, mae ei arddull eneidfawr yn neilltuol a dywedwyd amdano: “the best blues singer that Glasgow has ever produced!”The Herald 

Teithiodd Jim a recordio gydag Oblivion Express Brian Auger, Vinegar Joe, Pete Brown, a Kokomo, cyn partneriaeth bymtheng mlynedd yn arwain ar y cyd y band jazz/cydasio eiconig o Brydain, Morrissey Mullen, gyda’r diweddar anfarwol ganwr sacsoffon Dick Morrissey. 
Roedd galw mawr am Jim hefyd gydag artistiaid yr Unol Daleithau’n cynnwys Mose Allison, Jimmy Witherspoon, Jimmy Smith, Teddy Edwards, Benny Green, Terry Callier a Gene Harris.O wledydd Prydain, gweithiodd a recordio gyda Georgie Fame a Claire Martin. 
Mae gan Jim albymau lawer ynghlwm â’i fentrau’i hun - pedwar albwm i EFZ Records yn cynnwys Dave O’Higgins, Laurence Cottle ac Ian Thomas.Pedwar albwm gyda’r pedwarawd acwstig Gareth Williams, Gary Husband a Mick Hutton.
Ar label Diving Duck recordiodd Jim sawl CD triawd organ a gafodd groeso brwd ac yn fwyaf diweddar Volunteers yn cynnwys ei gyfansoddiadau ei hun gyda band naw darn o gerddorion gyda goreuon gwledydd Prydain a drefnwyd gan Gareth Lockrane.

“his ability to spin a seemingly effortless stream of melody, never fails to keep
your ears fully occupied.” The Observer

 
Pris Safonol £17
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 £2 yn llai
 Myfyrwyr | Plant dan 18 oed  £10
 Grwpiau o 10 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934).
£2 oddi wrth bob tocyn
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr