Capital City Jazz Orchestra gyda’r unawdydd gwadd arbennig Enrico Tomasso

  • Lolfa Lefel 3
 

Yn 2007 y ffurfiwyd y Capital City Jazz Orchestra ac mae ynddi gerddorion Jazz ymhlith y goreuon yn Ne Cymru. Mae’n chwarae’n rheolaidd mewn Clybiau Jazz drwy hyd a lled Cymru a pherfformiodd yng Ngŵyl Jazz Aberhonddu a Gŵyl Jazz Ryngwladol Abertawe.  Yn ystod y deng mlynedd aeth heibio gweithiodd gyda llu o artistiaid Jazz rhyngwladol gan gynnwys Clare Teal, Matt Ford, Lee Gibson, Claire Martin, Alan Barnes, Mark Nightingale, Dave O' Higgins, Bruce Adams, Nigel Hitchcock a Bobby Shew.

Bydd Enrico Tomasso yn ymuno â’r CCJO. Un o’r pennaf utganwyr ar y sîn jazz. Enillodd Enrico Wobrau Jazz Prydain bum gwaith. Yn perfformio mewn prif wyliau a chlybiau jazz drwy hyd a lled Ewrop, yn sgìl ei bersonoliaeth a’i bresenoldeb cyffrous ar lwyfan yn ogystal â’i feistrolaeth ar yr offeryn a’i ddyfeisgarwch arddull mae’n gerddor eithriadol, a galw mawr amdano ar gyfer perfformiadau byw ac arddulliau jazz cyfnod yn y stiwdio. Pan oedd yn blentyn cyfarfu â Louis Armstrong a fu’n fentor iddo a chwarae gyda meistri jazz lawer ar ei daith.

 
 Pris Safonol £17
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 £2 yn llai
 Myfyrwyr | Plant dan 18 oed  £7
 Grwpiau o 10 neu'n fwy
(i gadw lle ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444).
£2 oddi wrth bob tocyn
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr