Gŵyl Goffa Cymru

Bellach ar ei bedwaredd flwyddyn ar bymtheg ar hugain, Gŵyl Goffa Cymru’r Lleng Brydeinig Frenhinol, i gefnogi’r Apêl Pabïau flynyddol, ydi cyfle’r genedl i ddod at ei gilydd i goffáu ac anrhydeddu pawb a gollodd ei einioes ar faes y gad. 

Ym mis Tachwedd dowch aton ni i noson dan ei sang o gerddoriaeth a difyrrwch fydd yn canolbwyntio ar fyfyrio uwch Dydd D 75, rhyddhau s-Hertogenbosch yn ogystal â Deugeinmlwyddiant a Chant Rourke’s Drift, gyda chorau’n llu, darlleniadau a Band Catrodol Y Cymry Brenhinol.    

 
 Pris Safonol £12 | £17 | £22
 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £12 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr