Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Nathan Bell - WEDI'I GANSLO

Fe’i magwyd yn Iowa, fe’i tyfwyd yn Tennessee, yn gymêr o Americanwr â’i draed ar y ddaear, mae Nathan Bell yn creu perfformiadau byw cyfareddol â chyfuniad o straeon mae’n eu canu’n ddi-fai a dawn gerddorol syfrdanol sydd heb fod i’w chael bob gafael yn genre y canwyr-gyfansoddwyr.

A chanddo lygad craff a chlust fain o ran bywydau pobol sy’n gweithio, pobol sy’n galed eu byd a phobol aeth dros gof, mae Bell wedi hogi ei ddegawdau o ymroddiad i ganu’r felan, canu gwerin, jazz, barddoniaeth a chyfiawnder yn naws ac yn ysbryd priod iddo’i hun.

Yn fab y bardd enwog o Iowa, Marvin Bell, daeth Nathan i oed mewn cytgord â grym iaith gynnil, heb flewyn ar dafod i ddeffro yn y cof fannau a hanesion sy’n cyffroi’r galon a’r meddwl fel ei gilydd. Mudodd i Boston yn y 1980au a choethi ei sgrifennu a’i ganu gitâr ill dau ar yr un pryd ag ennill ei damaid yn gyrru lori bysgod ac yn gweithio oriau maith mewn derbynfa bwyty mewn gwesty.

Logo Gwando'r Gwreiddiau

 
  • Prisiau ymlaen law: £14.00
  • Prisiau Ar y diwrnod: £15.00
  • Cyfeillion Neuadd Deri Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Poblano anabolic ag un cydymaith: £2.00 oddi with bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 02920 878444): gredyd

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 

 
Wedi’i ganslo
 

Aeth Bell yn ei ôl i Iowa yn rhan o’r deuawd gwerin Bell and Shore, a daeth sylw cenedlaethol i’w ran yn sgil ei gyfansoddi caneuon nwyfus, llythrennog a digri’n aml, yn ogystal â’i drefnu a’i ganu gitâr pencampwriaethol. Ar ôl recordio dau albwm gafodd groeso gan y beirniaid, mudodd Bell i Nashville lle gweithiodd gyda’r cynhyrchydd Richard Bennett (Steve Earle, Emmylou Harris, Marty Stuart) a rhoi cynnig ar sgrifennu ym mheiriant cerdd Twang Town.

Daeth priodas a phlant a rhoes Bell ei gitâr yn y to ac ymuno â’r byd corfforaethol, wedyn dod yn ei ôl wedi saib pymtheng mlynedd a chanddo’r olygwedd ehangach sy’n dod yn sgil oed a chyfrifoldeb. Ar ôl dod drwy loes colli gwaith dros dro, y byd ar ddisberod yn sgil y Dirwasgiad Mawr a seithuctod tirwedd wleidyddol fwyfwy dryslyd America, roedd caneuon newydd Bell yn ddrych o’i ddirnadaeth newydd o gariad, barusrwydd, bod ar y clwt ac anghyfiawnder.

Bu ei bedwarawd o CDiau Family Man a recordiodd ei hun, yn ogystal â’i sioeau byw cyfareddol, yn gyfrwng ennill i Bell garfan fwyfwy o ddilynwyr triw ymhlith ffyddloniaid y gân wedi’i sgrifennu’n dda, wedi’i chyflwyno’n ddeheuig, yn yr Unol Daleithiau, Ewrop a gwledydd Prydain.

Yn 2019 recordiodd Bell set newydd o ganeuon gyda’r cynhyrchwyr Brian Brinkerhoff a Frank Swart (Malcolm Holcombe, Guitar Shorty, Kool and the Gang), Red, White, and American Blues (it couldn’t happen here) sy’n cynnwys y lleisiau gwadd Patty Griffin, Regina McCrary ac Aubrie Sellers.