Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 3 Mai 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816 / 07966 264164. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Jamie Smith's MABON

  • Lolfa Lefel 3
 

Fel caws o dras, yn raddol aeddfedodd Mabon yn gewri pencampwriaethol cerddoriaeth ryng-Geltaidd wreiddiol - y cewri welwn ni heddiw.

Dau ddegawd o jigs fel gwreichion a riliau’n clepian; caneuon gwefreiddiol a baledi cain; perfformiadau arobryn, smaldod aruthrol a selogion triw yn ei ddilyn yn frwd – dyma fand sy’n deall ei bethau.

Ond bellach mae Mabon yn rhoi’r ffidil yn y to – dros yr ugain mlynedd nesaf heriau newydd fydd piau hi i’r ffrindiau clòs a’r cerddorion gwych yma ill pump.

Dim sgandal, dim dirgelwch; dim drama, dim cynnen, dim hyd yn oed yr hen gân “gwahaniaethau barn gerddorol”. Mae’n bryd rhoi mwy o amser i’r teulu, mentrau newydd - ac ie, llai o filltiroedd ar y draffordd a llai o gwpaneidiau o goffi caffis pen ffordd.

Mil o sioeau, dwsinau o wledydd, pum cyfandir, ac iddo’r gair haeddiannol o roi perfformiadau byw syfrdanol, mae Mabon yn ymadael dan ganu â Thaith Ganu’n Iach yng ngwanwyn 2021.

Dyma fand yn dod i ben ar nodyn da iawn – a llond gwlad ohonyn nhw!
Dewch i glywed y nodau hynny’n fyw tra gallwch chi - y daith yma ydi 'The Last Huzzah!'.

"bursting with hwyl" - Guardian
"a sweet spot between traditional and electric" - Living Tradition
"a glorious, celebratory résumé of two decades" - folkradio.co.uk

Gwefan Jamie Smiths Mabon

Logo Gwrando’r Gwreiddiau

Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

 
  • Pris Safonol: £18 ymlaen llaw | £20 ar y diwrnod
  • Plant pymtheg oed ac iau: £5
  • Aelodau REACT (16 oed – 25 oed): £10
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2 oddi wrth bob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1 oddi wrth bob tocyn
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo