Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Spiers & Boden

  • Lolfa Lefel 3
  • Yn rhan o dymor
 

Wedi eu disgrifio gan The Guardian fel 'y ddeuawd offerynnol orau ar y sîn draddodiadol', saethodd John Spiers a Jon Boden i flaen llwyfan y sîn yn 2001.  Fel Spiers & Boden enillon nhw lwyth o Wobrau Gwerin BBC Radio 2 - Gwobr Gorwelion am y newydd-ddyfodiad gorau yn 2003, a Gwobr y Ddeuawd Orau yn 2004 a 2006.  Roedd cyfnod yn Eliza Carthy & the Ratcatchers yn cynnwys perfformiad yng Ngwobrau Cerddoriaeth Mercury.   Ac ar ôl blynyddoedd o deithio llwyddiannus, yn 2011 fe wnaethant arwain eu sioe llawn sêr eu hunain yn yr Empire yn Shepherd’s Bush yn Llundain i ddathlu eu degfed pen-blwydd. 

Yn y cyfamser, roeddent wedi defnyddio eu llwyddiant cynnar fel deuawd i ffurfio'r band mawr gwerin arloesol Bellowhead, â nhw yn eu harwain, a aeth ymlaen i werthu allan yn Neuadd Albert, llwyddiannau yn Proms yn the Parc, nifer o wobrau, llofnodi gydag Universal Records a gwerthiant albyms o dros 250,000. 

Yn anochel, roedd Bellowhead yn gynyddol fynd â’u hamser fwyfwy ac yn 2014 gwnaeth Spiers & Boden y dewis anodd i roi gorffwys i’r ddeuawd.  Roedd yn benderfyniad anodd.   Roedd Spiers & Boden wedi ennill lle digymar yng nghalonnau'r gynulleidfa werin ac ni welwyd siom tebyg pan ddiddymwyd y ddeuawd tan i Bellowhead ei hun berfformio am y tro olaf yn 2016.

Ers hynny mae Jon Boden wedi creu gyrfa fel perfformiwr unigol a gyda'i fand ei hun, Jon Boden & The Remnant Kings, tra'n parhau i weithio ar ei drioleg greadigol o albymau yn archwilio byd ôl-apocalyptaidd a'i waith yn ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer y theatr.  Aeth John Spiers ymlaen i ffurfio cydweithrediadau perfformio llwyddiannus gyda Peter Knight (Steeleye Span, Feast of Fiddles) a Jackie Oates ar wahân, ac mae'n aelod o’r band lled newydd y Gigspanner Big Band.   Yna arweiniodd trafodaethau ddiwedd 2019 at y syniad o ailffurfio Spiers & Boden, recordio newydd, teithiau newydd.  Erbyn y Nadolig cytunwyd y byddai'r ddeuawd yn dod nôl yn 2021 a dechreuodd y paratoadau...
 Gwrando’r Gwreiddiau logo peint o gwrw £4

Logo Gwrando'r Gwreiddiau

 
  • Prisiau ymlaen law: £20.00
  • Prisiau Ar y diwrnod: £21.00
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £2.00  oddi wrth bob tocyn
  • Plant dan 15: £5.00
  • 16-18 oed |Myfyrwyr: £3.00  oddi wrth bob tocyn: £3.00  oddi wrth bob tocyn
  • REACT: £10.00
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr