Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07743 839816 / 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Show of Hands - AILDREFNU

Yn dilyn eu taith y llynedd, y fwyaf llwyddiannus hyd yma, daw’r pedwar at ei gilydd ar daith newydd sbon danlli grai yn 2021. Mae Steve Knightley, Phil Beer, Miranda Sykes a Cormac Byrne yn cael y gair o fod ‘y chwip o grŵp Show of Hands y mae eu dawn gerddorol ar y cyd yn hudol heb flewyn ar dafod’.

Bydd Taith ‘Tyne to Tamar’ yn rhoi tro drachefn am y senglau o’r ugain mlynedd aeth heibio: caiff y selogion edrych ymlaen at rai o recordiadau mwyaf Show of Hands megis Roots, AIG a The Keeper, a’u sain yn ddyfnach ac yn ddwysach nag erioed o’r blaen.

Meddai Steve, “With the heartbeat and harmonies that Cormac and Miranda add, we are at last creating a sound we’ve dreamed of making for twenty-five years!”

Willy Porter o’r Unol Daleithiau fydd y gwestai arbennig ar y daith yma - ac i’w ganlyn gydasiad canu gwerin amgen a roc gwefreiddiol a dynamig, yn set sydd i’r un graddau yn ddycnwch, yn enaid ac yn gyhyrau ac yn gyfan gwbl wreiddiol.

Show of Hands Facebook | Gwefan Show of Hands |
Show of Hands Twitter | Show of Hands Youtube 

Logo Show of Hands

 
  • Pris Safonol: £30.50
    Dan 21 oed:£16.75
  • Time Credits (Ychydig sydd ar gael) (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr