Martyn Joseph

Mae Martyn Joseph yn artist syfrdanol sy’n hollol ar ei ben ei hun. Meddyliwch am bopeth wyddoch chi am ganwyr-gyfansoddwyr...a’i rwygo’n dipiau mân. O un dyn a gitâr mae’n creu perfformiad ac iddo sain bellgyrhaeddol enfawr sy’n egnïol, yn gymhellol ac yn angerddol.  Boed i ddau gant o bobol neu ugain mil, mae’n ysgubo’r dyrfa’r naill noson ar ôl y llall. 

Yn 2018 fe’i hanrhydeddwyd â Gwobr ”Ysbryd Canu Gwerin” gan Folk Alliance International yn Kansas, yr Unol Daleithiau, derbyniodd hefyd Wobr “Gorchest Oes” yma yng ngwledydd Prydain ac ym mis Ionawr 2019 rhyddhau ei albwm Here Come The Young oedd yn fawr ei glod gan y beirniaid – meddai cylchgrawn Uncut “He’s never sounded more potent than he does here”. 

Mae ganddo ddawn brin, sef gallu llefaru â’r enaid â geiriau cyfleugar a dwysbigol ei ganeuon ac mae ei yrfa ar fynd ers dros ddeng mlynedd ar hugain, deuddeg albwm ar hugain, gwerthiannau recordiau dros hanner miliwn a miloedd o berfformiadau byw.

www.martynjoseph.net

"Intelligent and enlightened songs are both energising and provocative…from subtle tenderness to growly indignation.
A Welsh national treasure”
 MOJO

“One of acoustic music’s most original voices, and most forward
looking of his generation of singer/songwriters” 
Q Magazine

 
Pris Safonol £18.50 - ymlaen llaw - pop ardal |
£19.50 ar y diwrnod - pob ardal
Plant pymtheg oed ac iau £5.00
Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10.00
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £2 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

O’i gymharu â Bruce Springsteen, John Mayer, Bruce Cockburn a Dave Matthews, creodd ei arddull ei hun a chael y gair o fod yn berfformiwr byw cyfareddol a saif yn ei rinwedd ei hun, ar sylfaen yr enw sydd iddo o roi’r hyn mae miloedd wedi’i alw’n brofiad cerddoriaeth fyw gorau’u hoes. 

Mae’n ddawn heb ei hail a yrrir gan angerdd, ymwybyddiaeth gymdeithasol a chariad at ei grefft, yn ganwr gitâr digon i’ch llorio chi a feithrinodd arddull daro ddihafal, ynghyd â môr o lais grymus digon i stopio’r sioe, ac fe’i galwyd yn “Springsteen Cymru”. 

Ar gerddora sy’n berthnasol ac yn fyw i’w gynulleidfa mae â’i fryd ac mae’n mynd i’r afael â themâu hergar sy’n ymgodymu â chymhlethdod cyflwr dyn ac oddi danynt addewid gobaith. Yn ei eiriau ei hun “Really what I do is to try and write songs that might step up and make some sense of a moment in time. A good song makes you feel like you’re not alone in the world.” 

Fe’i croesawir yn adroddwr sy’n gwau straeon pryderon yr oes sydd ohoni, yn ogystal â hanesion breuder cariad, a chanddo ddawn hudol cyffwrdd â’i wrandawyr drwy ei angerdd a’i smaldod.  Mae adolygiadau’n ei ganmol i’r cymylau, yn berfformiwr solo rhy dda i’w golli y mae ei gerddoriaeth yn aros yn y cof am hydoedd ar ôl diwedd y sioe.