Jamie Smith's MABON

  • Lolfa Lefel 3
 

Fel caws o dras, yn raddol aeddfedodd Mabon yn gewri pencampwriaethol cerddoriaeth ryng-Geltaidd wreiddiol - y cewri welwn ni heddiw.

Dau ddegawd o jigs fel gwreichion a riliau’n clepian; caneuon gwefreiddiol a baledi cain; perfformiadau arobryn, smaldod aruthrol a selogion triw yn ei ddilyn yn frwd – dyma fand sy’n deall ei bethau.

Ond bellach mae Mabon yn rhoi’r ffidil yn y to – dros yr ugain mlynedd nesaf heriau newydd fydd piau hi i’r ffrindiau clòs a’r cerddorion gwych yma ill pump.

Dim sgandal, dim dirgelwch; dim drama, dim cynnen, dim hyd yn oed yr hen gân “gwahaniaethau barn gerddorol”. Mae’n bryd rhoi mwy o amser i’r teulu, mentrau newydd - ac ie, llai o filltiroedd ar y draffordd a llai o gwpaneidiau o goffi caffis pen ffordd.

Mil o sioeau, dwsinau o wledydd, pum cyfandir, ac iddo’r gair haeddiannol o roi perfformiadau byw syfrdanol, mae Mabon yn ymadael dan ganu â Thaith Ganu’n Iach yng ngwanwyn 2020.

Dyma fand yn dod i ben ar nodyn da iawn – a llond gwlad ohonyn nhw!
Dewch i glywed y nodau hynny’n fyw tra gallwch chi - y daith yma ydi 'The Last Huzzah!'.

https://www.jamiesmithsmabon.com/

 
 Pris Safonol

 £18 Ymlaen llaw | £20 Ar y diwrnod

 Plant pymtheg oed ac iau £5
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith

£2 oddi wrth bob tocyn

 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444)

£1 oddi wrth bob tocyn

 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)


2 gredyd

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr