Clannad

Ar ôl gwerthu pymtheng miliwn syfrdanol o recordiau drwy’r byd yn grwn, mae un o chwedlau canu gwerin Iwerddon, Clannad, yn dathlu eu hanner canmlwyddiant â thaith ganu’n iach drwy’r byd.

In a Lifetime – sydd ynghlwm â rhyddhau detholiad newydd mewn set bocs – ydi cân ffarwel y band yn yr arena fyw, ond caiff eu selogion fod yn dawel eu meddwl y byddan nhw’n ymadael mewn steil.

Ers ymffurfio yn Swydd Donegal ym 1970, mae’r act fawr ei gwobr yn cydasio elfennau canu traddodiadol Iwerddon â chanu gwerin, canu’r oes newydd a roc mwy cyfoes i greu sain hyfryd o ddihafal ac arallfydol i gynulleidfa o bob oed drwy’r byd yn grwn.

 
 Pris Safonol (Uchafswm o 6 thocyn y pen) £33 | £48 | £63

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr