Celtic Woman

Mae’r sleifar cerddorol rhyngwladol lluos-blatinwm, Celtic Woman, yn falch o gyhoeddi dychwelyd i wledydd Prydain ac i’w canlyn eu taith Ancient Land ar daith saith dinas. Rhyddheir yr albwm newydd Ancient Land ym mis Mawrth 2019, eu halbwm stiwdio newydd cyntaf ers Destiny yn 2016 a enwebwyd am Grammy. 

Mae Celtic Woman yn cynnwys doniau lleisiol anhygoel Mairéad Carlin ac Éabha McMahon, ac yn cyflwyno’r aelod diweddaraf Megan Walsh ynghyd â’r ffidleres aruthrol Tara McNeill.

Yn ensemble recordio dawnus ac yn gymanfa berfformio gyda goreuon y byd, mae Celtic Woman yn dathlu cyfoeth o dreftadaeth gerddorol a diwylliannol Iwerddon, ar yr un pryd â pharhau ei etifeddiaeth hynod sef cyflwyno rhai o gantorion a cherddorion mwyaf dawnus Iwerddon i lwyfannau’r byd. 

Mae Celtic Woman yn act fyw ar ei phen ei hun, yn cyfuno doniau cerddorol gyda goreuon y genedl â chynhyrchu llwyfan aruthrol i gyflwyno profiad byw sy’n ysbrydoli’n ddihafal. Yn gorwynt teithiol, perfformiodd y grŵp i dros bedair miliwn o selogion ar hyd ac ar led tair gwlad ar hugain a chwe chyfandir, a chanddo ddilynwyr arbennig o driw yn America. Mae’r sioe’n adnabyddus yn sgìl ei difyrru graenus, ei pherfformiadau cerddorol eithriadol a’i chynyrchiadau gweledol drawiadol, sy’n cyfareddu cynulleidfaoedd o bob oed.

Mae Ancient Land yn dal y bennod olaf yma ar eu taith gerddorol ryfeddol.

 
Pris Safonol £37.50 | £41
Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £37.50 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr