Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Amy Wadge - AILDREFNU

Croeso i’r canwr a’r cyfansoddwr caneuon ac enillydd Gwobr Grammy, Amy Wadge, yn ôl i’r cylch byw ar ôl llwyddiant syfrdanol drama BBC Wales Keeping Faith

Sgrifennodd Amy chwe chân wreiddiol i’r gyfres, ag ynddi’n seren un o’i chydraddedigion o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’i ffrind Eve Myles yn y brif ran.   

Brodor o Fryste ydi Amy, a fabwysiadodd Gymru’n famwlad byth ers cychwyn ei hastudiaethau yng Nghaerdydd dros ugain mlynedd yn ôl ac roedd wrth ei bodd o ennill Gwobr BAFTA Cymru yn 2018 am Faith’s Song – arwyddgan wych Keeping Faith

Yn fwyaf nodedig gweithiodd Amy ar y cyd ag Ed Sheeran sawl gwaith – gydag ef y sgrifennodd yr hit Rhif Un Thinking Out Loud a enillodd Wobr Cân y Flwyddyn Grammy 2016.

“it is gorgeous in its simplicity and captivating in its tone” Getthechance.Wales 

“Keeping Faith is a TV Trailblazer” Grazia magazine

James Smith
Bywgraffiad James Smith

  

James Smith Instagram | James Smith Twitter | James Smith Facebook

 
 Pris Safonol

£15

 Plant pymtheg oed ac iau £5
 Aelodau REACT (16 oed – 25 oed)  (cliciwch yma i gael gwybod sut i ymuno)  £10

 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith

£2 oddi wrth bob tocyn

 Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934)

£1 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 

Amy has been performing and releasing music since leaving  the  Royal Welsh College of Music & Drama over 20 years ago. The practicalities of combining family life with music led Amy to spend more time co-writing with other artistes. 

Amy has recently written and recorded six original songs for the hit BBC Wales drama, 'Keeping Faith'.   “Faith’s Song” is the theme song to this series. 

With a Grammy already under her belt for having co-written Ed Sheeran's world wide hit 'Thinking Out Loud', Amy was an obvious choice for lead actress and fellow RWCMD graduate, Eve Myles when it came to finding the perfect artist to write the music for the thriller series. 

Amy was honoured to have been asked and was sent the scripts which she then used to compose the music that would reflect the lead character's journey throughout the series. Each of the six songs are featured across the episodes and provide an emotional underscore that proved to make a powerful connection between the show's characters and viewers alike. 

Amy has written and recorded original songs for both series of the hit BBC Wales drama, 'Keeping Faith’.   “Faith’s Song” is the theme song to this series.  It won a Welsh Bafta last year.

When Keeping Faith was released last April, the TV series broke iPlayer records for its most-viewed non-network show.