Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor

Plymiwch i noson o antur gyfareddol y cefnfor! Mae Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor yn ei hôl yn 2020 ac i’w chanlyn casgliad newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor mwyaf anhygoel y byd!

Y tîm y tu ôl i Daith Gwledydd Prydain ac Iwerddon Gŵyl Ffilmiau Mynydd Banff sy’n dod â’r sioe hon atoch chi, yn ddetholiad gofalus o ffilmiau byrion sy’n cyfuno ymdrech arwrol dyn â bywyd syfrdanol y môr i ddathlu’n cefnforoedd yn drawiadol ar ffilm.

Gewch chi gyfarfod brigdonwyr, padlwyr, plymwyr ac eigionegwyr a gysegrodd eu bywydau i ateb galwad y cefnfor yng nghyrion gwyllta’r blaned. Welwch chi fordeithiau anhygoel, ffilmiau cyfareddol uwch yr wyneb ac oddi tano a chael y cyfle i roi bysedd eich traed yn rhyfeddodau’r glesni mawr – o gysur sedd yn y pictiwrs!

Ewch i gwefan Ocean Film Festival i gael gwybod rhagor.

 
  • Pris Safonol: £15
  • Seddi llinell weld (ychydig sydd ar gael): £12
  • Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Plant dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith: £1.50 yn llai
  • Grwpiau o 6 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): £1.50 ordi ar bris pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.

Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo