Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor

Galwad ar holl garedigion y cefnfor! Mae Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau’r Cefnfor yn ei hôl yn hydref 2019 ac i’w chanlyn dewis newydd sbon danlli grai o ffilmiau’r cefnfor gyda’r mwyaf cyfareddol yn y byd!

Y tîm y tu ôl i Daith Prydain ac Iwerddon Gŵyl Ffilmiau Banff sy’n dod â’r daith atoch chi, yn gasgliad gofalus o ffilmiau byrion sy’n cynnwys golygfeydd uwchlaw ac islaw wyneb y dŵr, yn dangos grym cyfareddol a harddwch ein cefnforoedd.

Dewch i ddathlu’r plymwyr, y brigdonwyr, y nofwyr a’r eigionegwyr sy’n cael modd i fyw yn nistrych y don, sy’n cwrso brigau’r tonnau ac sy’n rhyfeddu at ddirgelion y môr mawr glas. Byddwch yn syfrdan syn o weld y bywyd môr hudol a’r sinematograffi o ddyfnderoedd anhysbys ein planed - drwy’r sgrin fawr!

Ewch i www.oceanfilmfestival.co.uk i weld rhagor.

 
 Pris Safonol £11.00 Seddau llinellau gweld (nifer cyfyngedig)
  £14.50
Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith
£1.50 yn llai

Cynnig Deryn Cynnar: £1.50 oddi ar bob tocyn a archebir cyn 31 Mai 2019

Grwpiau o 6 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  029 2087 8444) £1.50 oddi wrth bob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.