Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 1 Medi gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Taith y Byd 2020 Gŵyl Ffilmiau Mynydd BANFF - AILDREFNU

Cychwynnwch hi ar daith antur wefreiddiol drwy gasgliad newydd sbon danlli grai o ffilmiau byrion o’r ŵyl ffilmiau mynydd fwya’i bri yn y byd! 

Mae Gŵyl Ffilmiau Mynydd Banff yn ymuno â gwneuthurwyr ffilmiau antur a fforwyr gorau’r byd a hwythau’n dygnu arni nerth deg ewin ym mannau mwyaf diarffordd a syfrdanol y byd.Welwch chi gampau arwrol nerth braich, heriau sy’n hwb i’r galon a sinematograffeg ddigon i’ch llorio - i gyd ar y sgrîn fawr! 

Mae yna ddwy sioe ac i bob un ddewis cwbl wahanol o ffilmiau – rhaglen y ffilmiau coch (Iau 27 Chwefror) a rhaglen y ffilmiau glas (Mercher 25 Mawrth). Gewch chi’r antur ar ddwywaith o ddod i’r ddwy â disgownt dwy sioe, ar gael drwy’r swyddfa docynnau ar 02920 878444.

Dyma ddigwyddiad gwefreiddiol, rhy dda i’w golli, ac anrhegion am ddim i’w cael a does dim dwywaith na fydd yn tanio’ch awch am antur, mynd a theithio! 

Ewch i www.banff-uk.com i gael rhagor o fanylion. 

Arweiniad Oed a Argymhellir: 12A  
(caiff plant ddod yng nghwmni Oedolyn)

 
 
 Pris Safonol £15
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £1.50 yn llai
 Seddi llinell weld Golwg Gyfyngedig  £11.50 
 Grwpiau o 6 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar  07391 791934) £1.50 oddi wrth bob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.
*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr