Harry Potter and the Philosopher's Stone™ Mewn Cyngerdd

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Bydd y Gerddorfa Symffoni Genedlaethol Tsiec yn perfformio’n fyw, i gyfeilio i’r llun Harry Potter and the Philosopher’s Stone mewn Cyngerdd. Caiff y cynulleidfaoedd ail-fyw cyfaredd y ffilm ar ei hyd yn groyw ar sgrîn anferthol ar yr un pryd â chlywed y Gerddorfa Symffoni Genedlaethol Tsiec yn perfformio sgôr fythgofiadwy John Williams yn fyw.

Yn Harry Potter and the Philosopher’s Stone, ar ben ei flwydd yn un ar ddeg maeHarry Potter yn dod i wybod ei fod yn fab amddifad dau ddewin a bod ganddo yntau alluoedd hud. Yn Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, mae’n dysgu’r gêm ddewinol Quidditch ac yn chwarae gêm ‘fyw’ o wyddbwyll ar ei ffordd i wynebu Dewin Du sy’n benderfynol o’i ddinistrio.

Mae cymeriadau, enwau ac arwyddnodau perthynol Harry Potter yn ©️ & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Harry Potter Publishing Rights ©️ JKR. (s19)

 
 Pris Safonol £32.50 | £42.50 | £52.50

 Pecyn VIP The Philosopher's Stone

 - Mwynhau’r digwyddiad byw o’r sedd orau sydd ar gael
 - Print argraffiad cyfyngedig Harry Potter and the Philosopher's Stone™ Mewn Cyngerdd
 - Rhodd a bag cario VIP dethol y daith

 £88.00

 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)

seddi'r stalau @ £32.50 pob tocyn

Ynghyd â ffi postio opsiynol o £1.50.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr