Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Viva La Divas

Gewch chi weld tair o hoff ddawnswragedd Strictly Come Dancing gyda’i gilydd ar un llwyfan yn Viva La Divas! Daeth Janette Manrara, Nadiya Bychkova a Katya Jones at ei gilydd i ddod â swae canu a dawnsio newydd sbon danlli grai atoch chi sy’n dathlu be ydi bod yn diva. 

Ar y cyd â chynhyrchwyr gwreiddiol y sioe sgubol o lwyddiannus Viva La Diva (a berfformiwyd gyntaf yn 2007, yn serennu Darcey Bussell a Katherine Jenkins) bydd y cynhyrchiad bywiocaol a swynol yma’n talu teyrnged i divas o Oes Aur theatr gerdd Hollywood, Broadway a’r West End, divas pop modern ar frig y siartiau ac eiconau benywaidd effeithiodd ar yrfaoedd a bywydau’r sêr.Yn cynnwys perfformiada sy’n dathlu divas mwya’r oesoedd, Marilyn Monroe, Judy Garland, Celine Dion, Jennifer Lopez, Madonna, Beyonce a llond gwlad at hynny… 

Mae Janette, Nadiya a Katya, ochr yn ochr â cast o ddawnswyr gwych a chanwyr anhygoel, yn dathlu eu cyfeillgarwch ac yn talu teyrnged i’r divas mwyaf yn y strafagansa gerddorol syfrdanol yma - yn ganu i gyd, yn ddawnsio i gyd.

 
 Pris Safonol £28 | £33 | £38

  Pecyn Cwrdd a Chyfarch 
 - Cyfarfod Janette, Nadiya a Katya
 - Cyfle i dynnu lluniau

£100

(Yn ogystal â thocyn i’r digwyddiad)

 Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)  Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Wedi’i ganslo