Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan Dydd Llun 4 Ionawr 2021 gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

WEDI'I GANSLO - Spotlight: From Stage to Screen

Y Canolfannau Perfformio yn cyflwyno: Canolfan Llwyfan y Celfyddydau Perfformio a Stiwdio ISTD y Ganolfan Ddawns, yn Spotlight - From Stage to Screen. 

Rydym wrth ein boddau o ddod â’n cast o berfformwyr ifainc i Neuadd Dewi Sant eleni.Yn rhoi stondin i fyfyrwyr o bob maes yn ein Canolfannau Celfyddydau Perfformio – Myfyrwyr Theatr Gerdd ac Actio ein Hysgol Theatr, Dawnswyr Bale, Tap a Modern ISTD ein Stiwdio Ddawns, Dosbarthiadau Cyfoes a Stryd a’n Carfanau Elite rhyngwladol sy’n cynnwys Dawnswyr Solo a Deuawd.Mae’r sioe’n llawn o hoff glasuron a darnau newydd o fyd y Llwyfan a’r Sgrîn ac yn y diweddglo bydd yn talu teyrnged arbennig i’n Carfan Elite Hŷn a’n Deuawd Tap Arobryn sydd i gyd yn ei chychwyn hi am Rufain ym mis Mehefin i gynrychioli Tîm Cymru yng Nghwpan y Byd Dawns. 

Rydym yn hwyluso hyfforddiant llawn yn y Celfyddydau o’r Cyfnod Cyn Oed Ysgol drwodd i’r Cyfnod Oedolion, yn hyfforddi dros ddau gant a hanner o fyfyrwyr yr wythnos mewn dewis cyflawn o ddosbarthiadau cwricwlwm.Mae gennym dîm eithriadol o diwtoriaid o West End Llundain a Dawns ISTD, dan arweiniad y Cyfarwyddwr Artistig Michelle Richards.Rydym hefyd yn ymffrostio mewn tîm cynhyrchu aruthrol sy’n gweithio ochr yn ochr â ni.Rydym hefyd yn brofiadol ac yn gymwys yn benodol ar gyfer y perfformiwr ifanc sy’n breuddwydio am ddilyn gyrfa ar Lwyfan a chan hynny rydym yn dal i ennill bri ac yn cael y gair o fod yn rhagorol ym meysydd hyfforddi a pherfformio ill dau. 

Hyfforddodd ein Noddwr Mr Jac Yarrow gyda ni o’i ddengmlwydd allan, cyn mynd ymlaen yn llwyddiannus â’i hyfforddiant pellach yn ddeunaw oed yn ArtsEd Llundain, y llynedd gwnaeth ei début yn West End Llundain, yn syth ar ôl gadael y Coleg yn rhan Joseph yn Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat yn y London Palladium.Dewch i gefnogi sêr Theatr yfory ac ymuno â ni yn yr hyn sy’n addo’n deg bod yn bnawn bendigedig o Gerddoriaeth a Dawns! 

Gwefan The Performance Centres

 
  • Pris Safonol: £15 - pob ardal

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Wedi’i ganslo