Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Riverdance

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dyma ailddyfeisio’n rymus ac yn wefreiddiol un o ffefrynnau mawr y teulu, sy’n adnabyddus drwy’r byd yn grwn am ei gerddoriaeth enillodd Wobr Grammy ac egni ac angerdd cyffrous ei ddawns Wyddelig a rhyngwladol.  

Chwarter canrif yn ddiweddarach, ail-recordiodd y cyfansoddwr Bill Whelan ei drac sain cyfareddol ac ail-ddychmygodd y cynhyrchydd Moya Doherty a’r cyfarwyddwr John McColgan yn gyfan gwbl, â goleuo, taflunio, dyluniadau llwyfan a gwisgoedd arloesol a thrawiadol, y sioe dorrodd dir newydd. 

Mae sioe’r chwarter canmlwyddiant yn hyrddio Riverdance i’r unfed ganrif ar hugain a bydd yn eich trwytho’n llwyr yng ngrym hynod ac elfennol ei cherddoriaeth a’i dawns.  Chwarter canrif yn ddiweddarach, bydd selogion, yn hen a newydd o bob oed, yn syrthio mewn cariad drachefn â hud Riverdance – y gwreiddiol, y gorau.

 
 Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn y pen  £40.50 | £50.00 | £55.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £40.50 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Dim tocynnau ar ôl