Riverdance

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Dyma ailddyfeisio’n rymus ac yn wefreiddiol un o ffefrynnau mawr y teulu, sy’n adnabyddus drwy’r byd yn grwn am ei gerddoriaeth enillodd Wobr Grammy ac egni ac angerdd cyffrous ei ddawns Wyddelig a rhyngwladol.  

Chwarter canrif yn ddiweddarach, ail-recordiodd y cyfansoddwr Bill Whelan ei drac sain cyfareddol ac ail-ddychmygodd y cynhyrchydd Moya Doherty a’r cyfarwyddwr John McColgan yn gyfan gwbl, â goleuo, taflunio, dyluniadau llwyfan a gwisgoedd arloesol a thrawiadol, y sioe dorrodd dir newydd. 

Mae sioe’r chwarter canmlwyddiant yn hyrddio Riverdance i’r unfed ganrif ar hugain a bydd yn eich trwytho’n llwyr yng ngrym hynod ac elfennol ei cherddoriaeth a’i dawns.  Chwarter canrif yn ddiweddarach, bydd selogion, yn hen a newydd o bob oed, yn syrthio mewn cariad drachefn â hud Riverdance – y gwreiddiol, y gorau.

 
 Pris Safonol (uchafswm o 6 tocyn y pen  £40.50 | £50.00 | £55.50
Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £40.50 pob tocyn

 A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr