Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Johannes Radebe: Freedom

Mae’r sleifar o ddawnsiwr ar y teledu a’r pencampwr rhyngwladol JOHANNES RADEBE yn adnabyddus am wneud sbloet â’i actau ffrwydrol ar Strictly Come Dancing – ac fe fydd ei daith début, FREEDOM, run fath yn union!

Dathliad ydi JOHANNES RADEBE – FREEDOM o’r dawnsiau rydych yn dotio atyn nhw, yn heigio gan ddawn ac egni nodweddiadol Johannes.  O Ddawnsio Neuadd cain i ddawnsio Lladinaidd tanbaid, bydd cwmni o ddawnswyr cyffrous yn perfformio i gyfeiliant trefniannau dawns clasurol, rhythmau eiriasboeth De Affrica ac anthemau parti enfawr.

Bydd Johannes yn mynd â chi ar ei daith o’i fagwraeth yn Ne Affrica, hyd at deithio’r byd, ennill cystadleuthau a serennu yn eitemau mwyaf cofiadwy Strictly. Gadewch eich swildod wrth y drws a hwylio i gael noson o egni, angerdd a FREEDOM yn 2022.

 

CWRDD A CHYFARCH VIP CYN Y SIOE 

Cwrdd â Johannes Radebe – Rhyddid fel gwestai VIP â thocyn Cwrdd a Chyfarch.  

Ymunwch â Johannes cyn y sioe i gael cyfle unigryw i gael tynnu llun, cael ei lofnod a derbyn llyfryn cofroddion a rhodd arbennig. Dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael.  

Cynhelir sesiynau Cwrdd a Chyfarch 90 munud cyn y perfformiad. Rhaid i westeion VIP gyrraedd 10 munud cyn dechrau'r sesiwn oherwydd mae’n bosib na chynigir mynediad i hwyrddyfodiaid. 

 
  • Pris Safonol: £28 | £38 | £43 | £48
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau): Seddi'r stalau @ £28 pob tocyn
  • Grwpiau o 10 neu’n fwy (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): 20% i ffwrdd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr