Rydym yn defnyddio briwsion

Rydym wrth ein boddau o gyhoeddi bod ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i’r cyhoedd o ddydd Mercher 26 Ionawr 2022 allan, o hanner awr wedi naw tan bump o’r gloch, pan fyddwn yn dychwelyd at ein rhif arferol, sef 029 2087 8444. 

A chyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol yn codi o ddydd Gwener 26 Ionawr 2022 allan, ein sioe gyntaf pan ddown yn ein holau fydd Luther am hanner awr wedi saith y noson honno. 

Diolch o galon i chi am ddal i fod yn gefn i ni ac am eich amynedd dros yr ychydig wythnosau aeth heibio.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Giovanni Pernice

Mae ein ffefryn o Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice, yn ôl gyda'i sioe boblogaidd THIS IS ME!

Bydd y perfformiwr yn goleuo'r llwyfan unwaith eto, ynghyd â'i gast o ddawnswyr proffesiynol, am flwyddyn wych arall o deithio.
Gyda charisma naturiol yr Eidalwr, ynghyd â choreograffi hardd wedi'i ategu'n berffaith gan drac sain gwych, mae THIS IS ME yn deyrnged i'r gerddoriaeth a'r dawnsiau sydd wedi ysbrydoli gyrfa Giovanni, a’i daith o fod yn ddawnsiwr cystadleuaeth i un o'r enwau mwyaf ar sioe boblogaidd y BBC.

Gallwch ddisgwyl eich hoff ddawnsiau Dawnsfa a Lladin, a mwy...

Dawnsiwr, Diddanwr…..Giovani Pernice – THIS IS ME!


Oed 8+
Rhaid i rai dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

*Gall gynnwys tarth, mwg, pyrotechneg a goleuadau fflach.

 

 
  • Pris Safonol: £27.00 | £37.00 | 41.00
  • Sesiwn cwrdd VIP: £88.00
    • Mae’r tocyn VIP yn cynnwys tocyn ar gyfer y sioe sesiwn Cwrdd a Chyfarch cyn y sioe gyda Giovanni, llun wedi’i lofnodi a Laniard VIP

    • Cynhelir y sesiwn cyfarfod a chyfarch CYN Y SIOE, 90 munud cyn i'r sioe ddechrau.

    • Rhaid i bob deiliad tocyn VIP gyrraedd o leiaf 10 munud cyn yr amser cyfarfod a chyfarch.  Efallai na dderbynnir unrhyw un sy'n cyrraedd yn hwyr.

  • Seddi cadair olwyn yn Rhes P am y pris isaf
  • Hefyd, mae seddi cadair olwyn ar gael yn yr ardal VIP am bris VIP.

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr