Dancing to Neverland

Mae Wendy, John a Michael, bellach mewn gwth o oedran, yn mynd â chi ar eu taith hud i rodio llwybrau atgof, yn cofio’u hanturiaethau cyffrous gyda Peter. Dawnsio drwy awyr y nos i Wlad Byth Bythoedd. Bale talog, bechgyn coll yn canu, crocodeilod yn dawnsio ar ben stryd, a’r eliffantod bach mwya selog welwch chi fyth! Mae JPJ School of Dance yn mynd â chi ar daith hud i Wlad Byth Bythoedd.

 

 
 Pris Safonol £17 - pob ardal
 Plant 7 oed ac iau £10

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.