Burn the Floor

Mae KEVIN CLIFTON yn ei ôl gyda chast BURN THE FLOOR yn 2020…a’r tro yma, yn gwmni i Kevin, bydd ei chwaer JOANNE CLIFTON!

Ar ôl llwyddiant ysgubol taith gyntaf erioed BURN THE FLOOR yng ngwledydd Prydain yn 2019, mae’r cynhyrchiad pum seren yma’n barod i ddod yn ei ôl â sioe newydd. 

Bydd y brawd a’r chwaer enwog ar daith gyda’i gilydd am y tro cyntaf un ar sylfaen eu llwyddiannau ar wahân, ar thema a ysbrydolwyd gan ‘Anything You Can Do…’. A pha ffordd well o wneud hynny nag yn sioe Neuadd Ddawns flaenllaw’r byd, BURN THE FLOOR! 

Yn yr ugain mlynedd aeth heibio mae Burn the Floor wedi chwyldroi arddull y Neuadd Ddawns. Yn cyfuno coreograffi syfrdanol a symudiadau sy’n torri tir newydd, mae Burn the Floor yn dod â’u hegni enwog, heintus a gwrthryfelgar i’r llwyfan bob un noson yng ngwledydd Prydain, yn serennu PENCAMPWYR STRICTLY COME DANCING Kevin Clifton a Joanne Clifton. 

O’r Waltz ramantaidd o ddifri, hyd at Foxtrot ddyfodolaidd, heb sôn am angerdd y Tango a’r Paso Doble. Byddwch yn morio yng ngrym o eigion calon y Cha Cha, y Samba a Jive, a bydd y Rumba fudlosg, na does dim maddau iddi, yn ddigon i fynd â’ch gwynt chi. 

Dyma Kevin a Joanne ar ben y rhaglen yn y cynhyrchiad gwefreiddiol yma, ynghyd â goleuadau, gwisgoedd a cherddoriaeth fyw eclectig, a does dim dwywaith na fyddwch yn llamu o’ch sedd ar dân i ymuno. Nid dim ond perfformiad sy’n “eli i’r galon” mo hwn, ond sioe sydd go iawn yn “hwb a dwdl dŵi’r galon”! Peidiwch, da chi, â cholli eich cyfle i brofi llawenydd dawnsio pur Burn the Floor.

 
 Pris Safonol £38 | £46 | £55
 Mae Tocyn Cwrdd a Chyfarch VIP yn cynnwys: 

 - Mwynhau’r sioe o un o’r seddi gorau yn y
 - Cyfarfod Kevin a Joanne i gael tynnu lluniau a chael llofnodion
 - Ac anrheg dethol arbennig

 Gwybodaeth ynghylchCwrdd a Chyfarch:
 -
CYN Y SIOE y mae’r cwrdd a chyfarch VIP, awr a hanner cyn i’r perfformiad gychwyn (15:30).
 -
Rhaid i ddeiliaid tocynnau VIP i gyd gyrraedd o leiaf deng munud cyn amser dechrau’r cwrdd a chyfarch, gan na chaiff hwyrddyfodiaid ddod i mewn.

£88
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Myfyrwyr | Dros 60 | Pobl anabl ag un cydymaith £2 yn llai
(heb fod yn berthnasol i docynnau VIP)
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith - Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444 Seddi'r stalau @ £38 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 
Bwciwch Nawr