Anton & Erin

Mae Anton & Erin, hoff sêr neuadd ddawns y genedl, yn eu holau ac i’w canlyn eu sioe newydd sbon danlli grai ar gyfer 2020 sef DANCE THOSE MAGICAL MOVIES

Ac ynddo goreograffi bendigedig i gyfeiliant cerddoriaeth aeth â hi’n ysgubol ar y sgrîn arian, gewch chi ddisgwyl perfformiad première ar steil carped coch Hollywood gan sêr dawns blaenllaw gwledydd Prydain. Yn cynnwys clasuron cerddorol o BREAKFAST AT TIFFANY'S, SINGIN’ IN THE RAIN, CASABLANCA, THE WIZARD OF OZ, THE GREATEST SHOWMAN, 007, TITANIC, MOULIN ROUGE a llawer at hynny. 

Canu byw gwefreiddiol gan un o ffefrynnau’r teledu Lance Ellington, ensemble dawns digon o ryfeddod a cherddorfa 23 darn syfrdanol dan arweiniad yr arweinydd Richard Balcombe sy’n cwblhau’r gymanfa benigamp ar y daith wych yma yn 2020.

 
 Pris Safonol £30 | £38.50 | £44.50 | £51.50
 Defnyddwyr cadair olwyn ac un cydymaith (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) seddi'r stalau @ £30 pob tocyn
 Grwpiau o 10 neu’n fwy (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444)

Gostyngiad o 20%

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

 

 
Bwciwch Nawr