Dale Storr

Chwedl cylchgrawn Jazz Journal: “piano man’s piano man…” a “national treasure”, a bellach daeth taith gerddorol Dale Storr â chydnabyddiaeth i’w ran yn un o bennaf berfformwyr gwledydd Prydain y piano ar ddull New Orleans.

Casgliad recordiau ei rieni o Rythm a’r Felan a Roc a Rôl cynnar a’i hysbrydolwyd a buan y daeth cerddoriaeth atgofus New Orleans yn awch gan y pianydd ifanc.Fe’i hymdrwythodd ei hun yn arddulliau arwyr fel Dr. John, James Booker, Professor Longhair, Allen Toussaint, Fats Domino a Huey ‘Piano’ Smith ac enwi ond dyrnaid. Aeth ei astudiaethau piano ag ef i Sheffield lle’r enillodd ei blwy’n bianydd a galw mawr amdano yn gefn i lawer o bennaf sêr canu’r felan o wledydd Prydain ac America.

Fodd bynnag, cerddoriaeth ei annwyl New Orleans fyddai ar y blaen o hyd ac o 2008 ymlaen aeth Dale ar ei liwt ei hun â’i sioe ‘Sounds of New Orleans’ sydd bellach yn fawr ei chlod.

 
 Pris Safonol £6 Ymlaen llaw | £7 Ar y diwrnod
 Cyfeillion Neuadd Dewi Sant | Dan 16 oed | Dros 60 | Myfyrwyr | Hawlwyr | Pobl anabl ag un cydymaith £5 Ymlaen llaw | £6 Ar y diwrnod
 Time Credits (ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 029 2087 8444) 2 gredyd

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

*Dim ond un gostyngiad ar gyfer pob tocyn. Rhaid dangos prawf o’r hawl wrth gasglu’r tocyn.

 
Bwciwch Nawr
 
13.00  DECHRAU                                                                        
14.00  DIWEDD

NODER: Amseroedd bras - gallant newid.

Ers hynny syfrdanodd gynulleidfaoedd drwy hyd a lled gwledydd Prydain ac Ewrop â’i feistrolaeth ar y piano a’i lais penfeddwol, yn ogystal â rhannu ei wybodaeth hollgynhwysfawr am y ddinas gorniog.Mae Dale yn denu’r gynulleidfa â’r cyfoeth o hanes y tu ôl i’r gerddoriaeth gan adrodd straeon - coch yn aml - ei hoff arwyr y piano.

Cyrhaeddodd rowndiau terfynol Gwobrau’r Felan Prydain saith mlynedd yn olynol a hefyd ennill gwobr perfformiad cerddorol gorau 2015 yng Ngŵyl Ymylon Buxton.

Gewch chi reid colli cylla i eigion calon, yn gerddoriaeth a hanesion canwyr piano mawr New Orleans.